"Азбука на животните" - видеофилм на първокласниците

На тържеството по случай завършването на първи клас родители и гости видяха видеофилм, създаден от рисунки на децата. Това е последната част от проекта "Азбука на животните". Публикуването или представянето на филма на годишното тържество, в този блог, в TeacherTube и в сайта на училището е последният етап от един мини-проект, съвместяващ стратегии от критическото мислене и програмата "Партньори в познанието" на Майкрософт.

 

 

 Първоначално на учениците бе казано, че ще правим филм за животните от техни картини. на малки листмета написах всички 30 букви от българската азбука. Всяко дете си изтегли по едно и разбра с коя буква трябва да започва наименованието на живоното му (по възможност). След това първокласниците бяха разделени по групи, в съответствие с това какво буква са избрали (гласна, сонорна, звучна, беззвучна или друга). Пред всички показах как можем да направим мозъчна атка (етап събуждане на интерес от критическото мислене). След това децата по групи започнаха да предлагат наименования на животни със съответната буква. Резултатите от този процес бяха записани в специално създаден работен лист. След това всяко дете си избра конкретно животно, за което ще разказва и ще го рисува.

В сайта на училището създадох раздел за онлайн проекти. В "Азбука на животните" има специално създадена страница, представяща сайтове за животните, за това как се рисуват и дори какъв е техният глас. По време на пролетната ваканция дещата трябваше да търсят информация за своето животно в детските енциклопедии, сборници, в интернет (което пък е свързано с проекта на Майкрософт - да се свържат нещата от физическия свят с виртуалния и обратно). Целта бе да попълнят т.н "Паяжина на героя" - кръгове, които заобикалят централен кръг с темата (животното). Това е свързано с втория етап, Осъзнаване на смисъла, от работата над текста чрез стратегиите за критическо мислене. След това всяко дете застана пред клас и използвайки това, което е попълнило в листа с кръговете, разказва с няколко изречения за своето животно. АЗ записах на хартия думите на детето и оформих сценарий на филма. Този сценарий бе проверен за фактологични грешки от баба, учител-биолог и започна подготовката за третия етап - "Публикуване". Тук целта е колкото се може повече хора да се запознаят с работата на децата. През 2008 година е лесно - има видеосайтове, блогове, сайтове на училището... Използвах програмата PhotoStory на Майкрософт (безплатно при лицензиран Windows). Предварително сканирах рисунките на децата. След това ги вмъкнах в програмата по азбучен ред на животното. Към всеки кадър добавих пояснителните думи. Определих движението на "камерата" при мен "режисьорското" решение бе да се покаже животното отблизо и после да се разкрива текста. Интересното при тази програма е, че се озвучава всеки кадър поотделно. Така има възможност за няколко дубъла, ако детено сгреши. Може да се записва дете от края на видеофилма, без предишните да са казали думите си. В реални условия трудностите дойдоха точно при записа. Оказа се записването на петминутен филм с 23 деца е доста трудно. Микрофонът улавяше звънене на звънец, ученици, които се връщат от физкултура, клаксони от улицата, скърцане на чин. Затова се наложи част от децата да дойдат сутринта преди часовете, за да запишат думите си.

така се стигна до презентаията в началото, публикувана на TeacherTube и тук.