Умножение и деление с триъгълни флашкарти

Второкласниците ще научат основите на умножението и делението с необикновените триъгълни флашкарти. Тук се има предвид, че умножението и делението са взаимосвързани и ако се запомни кои три числа участват в една задача, лесно може да се запомни тази група и да се решават много задачи с числата, които я съставят.
Разпечатайте PDF файла и нарежете 36 триъгълници. Детето ще започне да измисля задачи, да търси неизвестното число - чрез всяка карта се измислят до 24 задачи. 

по-подробно


Изтегляне 
Още полезни неща за умножението