Съкровищата на Teacher.BG

Сайтът teacher.bg/ предлага все повече и повече ценни ресурси за учители-новатори.

Библиoтеката на Teacher.bg е побрала правилници, закони, книги. Вижте Инициатива на Майкрософт "Партньори в познанието", вкл. Проекти за началното училище (1-4 клас)

Възможно е да бъде организирано обучение на Microsoft за проектите в 1. - 4. клас във вашия град.