Събиране и изваждане с триъгълни флашкарти

8 + 4 = 12; 4 + 8 = 12; 12 - 4 = 8; 12 - 8 = 4. Съответно: 12 = 8 + 4; 12 = 4 + 8; 8 = 12 - 4; 4 = 12 - 8 и още задачи с неизвестно: х + 4 = 12; х + 8 = 12; х - 4 = 8; х - 8 = 4; 8 + х = 12; 4 + х = 12; 12 - х = 8; 12 - х = 4;  12 = х + 4; 12 = х + 8; 8 = х - 4; 4 = х - 8;  12 = 8 + х; 12 = 4 + х; 8 = 12 - х; 4 = 12 - х...

Двадесет и четири задачи, в които участват числата 4, 8 и 12. Тоест ако се научи, че тези три числа образуват една "компания", автоматично се научават 24 задачи! Хората в интернет отдавна са стигнали до този мой гениален извод и да направили нещо, което преминава далеч зад това да пиша по дъската три числа в равностранен триъгълник - триъгълни флашкарти със събиране/изваждане, умножение и деление. 

Тук ще откриете видео, което представя идеята на английски език: http://www.mathgametime.com/videos/subtraction-tables-video
обяснение как се решават "триъгълници" и как се работи с триъгълна флашкарта - http://www.mathatube.com/addition-subtraction-fact-triangle.html
Сайт за триъгълни флашкарти по математика - http://donnayoung.org/math/tricard1bl.htm