Родословно дърво с компютър

От това може да излезе чудесен урок по Околен свят в компютърния кабинет. Има три програми и един сайт, които предлагат изработването на родословно дърво да стане безплатно.

 

Учениците ще разпитат възрастните за своя род, ще постоят схема на своето родословие, а в клас ще работят с компютър (може да продължат после и в домовете си), за да попълнят и представят своя род.

 Сайтът е с адрес http://kindo.com/. Всичко е направено много лесно, а по-късно може да се допълва и редактира. След регистрация се влиза в сайта и започва създаването на родословно дърво по много опростена процедура като се въвежда името, пола и статуса на отделния човек. Сайтът сам строи родословната дърво. Интересното е, че много лесно (с щракване на малкото дръвче над името) се построява родословно дърво от гледна точка на друг човек.

 

Сайтът е особено подходях, ако в компютърния кабенет има достъп до интернет, защото не се налага да се инсталира каквото и да било.

 

Програми:

Невероятно мощни (и безплатни) програми: