Покана за конференция в Русе (29.06.2011)

На 29 юни в Русе ще се проведе Втора международна конференция на РИО-Русе, РУ "Ангел Кънчев", СОУЕЕ-Русе, ГОУ СОШ №1825 и ГБОУ СОШ №2049, Москва, Русия. Темата на конференцията е "Управление и качество на образованието". Конференцията има сайт, в който ще откриете нейната програма, както и съпътстваща информация.