Официална покана за международна конференция в Русе - 29.06. 2010

Официално от РИО - Русе ще изпратят до русенските училища покана за конференцията "Образователният процес и здравословният начин на живот", която организираме съвместно с РИО, РУ, СОУЕЕ и ГОУ СОШ 1825 (Москва). Подсайтът на конференцията е с адрес http://conf.souee.org/ . За колеги извън Русе, този блог е единствената възможност да научат за това събитие и да участват, ако желаят. Това е и прекрасен повод за среща на хора от блог "Начално образование" в Русе.

 

свързана публикация -

Предварителна покана за международна конференция в Русе