Отпечатване на удостоверения за математически магьосници

На сайта на Oswego City School District е достъпен онлайн инструмент, който измисля задачи в избран от вас вид (събиране, изваждане, умножение, деление и комбинации между тях) и ако са решени за отличен, се получава възможност да се отпечетат.

 При умножението, например се избира таблица за умножение или се иска да се смесват задачи от всички таблици (Mixed), пише се името на латиница и се натиска бутона Старт. След това за 60 секунди се решават 20 задачи и се отпечатва, ако всичко е ОК.

  •  Ако нямате интернет в класната стая, можете от браузъра да съхраните уебстраницата и да я пуснете на компютъра и без достъп до Мрежата.
  • Ако искате вместо да отпечатате удостоверението да го получите в PDF вид, можетеда инсталирате виртуален PDF-принтер, с програмата doPDF, например.
  • Ако нямате компютър и достъп до интернет в стаята, може да направите препратка към математическия сайт като мен...