Материали от конференцията "Образователният процес и здравословният начин на живот” Русе 2010 - достъпни онлайн

Както вече писах, в брой 4/2011 на списание "Начално образование" са публикувани част от материалите от конференцията "Образователният процес и здравословният начин на живот” Русе 2010.
  • "Здраве и образователен процес" - от д-р Светлана Зарецкая и Татяна Силантиева - стр. 60
  • "Организационно-педагогически условия за повишаване качеството на образованието въз основа на щадящи здравето технологии" - от Татяна Силантиева - стр. 61 - 65
  • "Логопедичната работа в училище с целодневно обучение" - от Олга Алферова - стр 66 - 70
  • "Да гориш, но да не изгаряш" - от д-р Людмила Кесаревская - стр 71 - 74
Преди дни от сп. "Начално образование" разрешиха да публикувам онлайн статиите, а най-лесен и приятен начин за това е с Calameo. По този начин постигнахме основната си цел - до опита, споделен от руските ни колеги достъп да има всеки без да плаща такса и без значение къде се намира в България.

Огромна помощ при превода и езиковата редакция на материалите ми оказаха Светлана Христова и Маша Станчева от СОУЕЕ-Русе. Искам още веднъж да благодаря на доц. д-р Румяна Папанчева, която предложи докладите ни да бъдат публикувани в списание "Образование и технологии" 1/2010 от миналогодишния форум в Бургас. Там ще откриете доклад, свързан с училищния музей на Метейко и детската изследователска дейност на Елена Кадирова. 

Статиите нямаше да се появят на български език, ако не беше и Редакцията на най-авторитетното наше списание, свързано с началната училищна педагогика - сп. "Начално образование". Благодаря на цялата редакция колегия и специално на г-жа Антоанета Йовчева за силата, която ни дава.