Математически тест - Умножение с Ексел

Макар че още е рано за умножение, предлагам за файл, който измисля задачи с умножение, подходящи за отпечатване. Може да са от полза на родителите, които искат да упражняват  децата си на таблицата за умножение, както и за организирането на математически петминутки.

Файлът съдържа таблиците за умножение от нула до десет + лист с разбъркани задачи.

Всъщност това е електронна таблица за MS Excel и OpenOffice.org Calc, която помага на второкласниците да се упражняват в таблицата за умножение. След като отпечатате задачите, сгънете листа така, че да се скрият правилните отговори. След като задачите бъдат решени, могат да се проверят. С натискане на F9 от клавиатурата, се измислят нови задачи.

Изисквания: MS Excel или OpenOffice.org Calc

Изтегляне от download.BG