ЛОТО за първокласници

"ЛОТО за първокласници" е един PDF-файл, който е готов за отпечатване. Той ще ви помогне да направите класическо лото, което детето в 1. клас да играе у дома си, за да научи по-добре задачите за събиране и изваждане от 0 до 20. Представени са общо 84 задачи с различна трудност. За да си направите играта, отпечатайте втория и третия лист от файла. След това трябва да оформите карти и листчета със задачи. Когато сте готови, един след друг всеки от играещите (двама или четирима) тегли по едно от листчетата и на глас прочита задачата. Който първи я реши и каже правилния отговор, печели листчето и закрива отговора на картата си. По същия начин играе и следващия играч. Победител е този, който първи запълни своите карти с решените задачи.

На третия лист ще намерите 84 свободни квадратчета, в които можете да измислите и запишете други задачи. Има и няколко резервни.

Информация и изтегляне