Конференция на СУ "Електронно, дистанционно...или обучението на 21-ви век" 6-8 април 2011 г. София

Ето една интересна новина: Софийският университет ще е домакин на международната конференция "Електронно, дистанционно...или обучението на 21-ви век". Тя ще се проведе на 6, 7 и 8 април 2011 г. Повече информация откриваме на http://elde.e-center.uni-sofia.bg/