За учители 1. и 2. клас - Национален тренинг в Благоевград

На сайта Teacher.BG е представено съобщение, свързано с предстоящ тренинг на учители, преподаващи в първи и втори клас. Организатори са Майкрософт – България и сдружение „Образование и технологии”. Желаещите изпращат мотивационно писмо и подкрепящи ги материали. Одобрените ще бъдат поканени от 12 до 14 декември в Благоевград.

 Повече информация