Проект "Европейски съюз"

Как да представим Европейския съюз пред 10-11 годишните? В същото време да ги стимулираме да използват сайта на класа, домашните си компютри и Интернет, за да търсят информация и след това да я представят пред публика...

За да отговоря на това предизвикателство, създадох специален раздел в сайта на класа си - "Проект ЕС". Освен обща информация (флаг, химн, мото), в раздела ще откриете препратка към диска "Пътешествие в Европа" и лист, който всяко дете получава, за да попълни информация за страната, която му се е паднала или е избрало. След няколко дни всеки ученик ще има на разположение 60 секунди, за да представи страната "си".