Ауто-кю за... класната стая

В телевизията водещите не учат наизуст текстовете, а четат измислените от други думи, използвайки едно хитро изобретение, наречено аутокю (AutoCue, Teleprompt). Изпробвах различни програми и ще ви препоръчам една, която няма проблем с кирилицата и е доста елементарна за работа. Дали ще има приложение в класната стая?
Може да е от полза при тържества и открити уроци, при видеозапис на по-дълъг текст,
например...

Програмата се нарича eTeleprompt - ebusinesses.com. Портативната версия (без инсталиране) може да се изтегли от тук (180 КВ). Безплатна е. Текстът се въвежда и оформя, например текста на различните водещи се оформя в различен цвят. Възможно е да се обърне наопъки, ако се прожектира на огледално стъкло, поставено под ъгъл през видеокамера.