умножение

Преглед:
 

Умножение и деление с триъгълни флашкарти

Второкласниците ще научат основите на умножението и делението с необикновените триъгълни флашкарти. Тук се има предвид, че умножението и делението са взаимосвързани и ако се запомни кои три числа участват в една задача, лесно може да се запомни тази група и да се решават много задачи с числата, които я съставят.

Събиране и изваждане с триъгълни флашкарти

8 + 4 = 12; 4 + 8 = 12; 12 - 4 = 8; 12 - 8 = 4. Съответно: 12 = 8 + 4; 12 = 4 + 8; 8 = 12 - 4; 4 = 12 - 8 и още задачи с неизвестно: х + 4 = 12; х + 8 = 12; х - 4 = 8; х - 8 = 4; 8 + х = 12; 4 + х = 12; 12 - х = 8; 12 - х = 4;  12 = х + 4; 12 = х + 8; 8 = х - 4; 4 = х - 8;  12 = 8 + х; 12 = 4 + х; 8 = 12 - х; 4 = 12 - х...

Двадесет и четири задачи, в които участват числата 4, 8 и 12. Тоест ако се научи, че тези три числа ...

Ексел за второкласници: задачи с умножение и деление + отговори и грамоти

Време е за проверка кой второкласник колко знае таблицата и за награди... Имаме лист, с 15 задачи от умножение и 15 задачи с деление до 10. Листът е удобен за отпечатване и е предвиден да се даде на две деца или пък да се ползва в два различни часа. Задачите винаги са различни.  Има и лист с отговори. Накрая можете да изберете подходяща грамота за най-добрите.

242 флашкарти за умножение и деление (Играта на Мария)

Най-накрая намерих файла на "Играта на Мария" - два листа във формат А4, които са събрали всички задачи от таблицата за умножение. Можете да ги отпечатате (едностранно!) на бяла или цветна хартия за всяко дете и да си ги направят сами.

 

Безплатни програми за умножение

Ето списък с над 30 безплатни програми, свързани с умножението.

Математически тест - Умножение с Ексел

Макар че още е рано за умножение, предлагам за файл, който измисля задачи с умножение, подходящи за отпечатване. Може да са от полза на родителите, които искат да упражняват  децата си на таблицата за умножение, както и за организирането на математически петминутки ...

Ménapien - смятане с браузъра

Ето едно съвсем прясно нещо - Ménapien - онлайн базирано средство за самообучение по математика - събиране и таблицата за умножение. Идеята е детето да може да се упражнява и да провери знанията си по математика със случайно измислени от компютъра задачи. Може да се използва както като част от сайт, така и да се инсталира на компютъра в класната стая или дома на детето и да се работи без връзка с Мрежата.

Timez Attack - яка игра за учене на умножението

Да се учи таблицата за умножение може да е много забавно с играта Timez Attack. Играта е просто задължителна за всеки второкласник. Едно зелено човече търси изход в лабиринта. По пътя си среща страшни чудовища, които могат да бъдат победени само ако се отговаря правилно на задачите, които те дават.
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET