Първите ми опити в тази игра

Като реших да се пробвам, първо написах нещо без да мисля:


“Времето бе ужасно точно. Можеше да си направиш шапка.”


После реших да се получи нещо като роман със завладяващо начало, динамично развитие и неочакван край.


“Те идваха отникъде, идваха мълчешком, злобно, страстно, всеобхватно и дръзко. Една мотика им видя сметката.”


След това реших да завърша с провокиращ въпрос, нещо което те потриса за цял живот.


“Конят се спъна и ездачът падна. Нима това беше всичко?”


И след като анализирах написаното дотук, и видях, че все първите ми изречения са по-дългите, а вторите кратки и лаконични, реших да пробвам обратното.


“Тя беше хубава. Косата и се вееше на вятъра, миглите и трепкаха, устните и се цупеха в прекрасни форми, гърдите и се повдигаха при дишане, смехът и бе звънък, един недостатък имаше само - бе ужасяващо тъпа.”


Харесва ми да експериментирам в тясното пространство на две изречения. След малко ще ви изпраскам две изречения, всяко дълго по една страница.