Внимание – вирус! Или “Кой стои от другата страна - 2”

Знаете ли, какво става, когато пишете коментари? Изглежда не съвсем.

Някои хора просто ви използват (вашият хумор, вдъхновение, свежи мисли, интелект и пр.) за да си правят ефектни постове в други блогове.

И ако все пак вашите коментари са използвани само като опорна точка за развитие на интересен диалог, то няма нищо лошо, защото в новосъздадените публикации така или иначе вас ви цитират (правят ви безплатна реклама), но амбициите на подобни “изобретатели” не спират до тук. Целият копиран коментарен обмен бива доста добре фризиран (с думи прости – редактиран) така, че вашата теза да стане достатъчно нелепа и удобна за изпъкването на тезата на вашия опонент. От вашите коментари се режат думи, махат се препинателни знаци и въобще като ги четете в новополучената композиция се чудите: “Как може да съм написал това? Я виж как блестящо ме оборва моя опонент! Абе той не беше ли писал нещо друго, когато си разменяхме коментарите?” Да, защото коментарите на вашия опонент също биват порядъчно фризирани – трудно е да играеш на сляпо, но когато всичко ти е пред очите... Е, тогава ставаш всесилен маг, който много лесно си връща думите назад, поправя неразумните си слова и пише речи на местата в които е пропуснал да го направи по време на “словесната престрелка”.

Прочие – примерът.

Включих се с коментар в този пост и поради словоохотливостта на автора му, се получи нещо като диалог, който продължи доста дълго. На моменти забелязвах известни промени в коментарите на автора, но тези дребни шмекерии не ме разстроиха особено – приказвахме си само двамата и всеки добре помнеше, какво е писал първоначално. В крайна сметка реших да приключа “битката” с надеждата да я подновим на някоя друга тема, защото тази за мен се бе изчерпала, а и ми беше приятно да водя диалог с този човек (никой друг не се включваше вече в обсъждането).

За моя изненада обаче, на изпроводяк моят опонент ми посочи един друг свой блог, където от цялата препирня бе сътворил два поста. В единия бе включил няколко коментара на Borislava, а в другия се намираше нашия диалог. В началото се ядосах, че ме бяха използвали непозволено. После разсъдих, че все пак човекът ме цитира и няма нищо лошо, хората да се запознаят и с моята гледна точка, пък те да преценяват кой е кривият и кой – правият. Но когато се зачетох и видях колко различно звучи целият диалог от това, което беше в BgLog.net… леле-мале! Че аз бях станал глупавия хомофоб, а нашият приятел – самоотвержен борец за правата на малцинствата!

Новоскалъпеният пост, заедно с изкривените ми коментари продължи да се разпространява и в други блогове.

Цялата случка ми заприлича много на това.
Хвала на умниците, които умеят да правят от нищо - нещо!