Удари моя час

Заминавам, а ми се остава.
Винаги ли трябва да ти е гадно накрая?