Някой ми каза...

Някой ми каза, че дори часовника не върви със сълзи, камоли човешкия живот...
А аз все плача ли, плача...