Ами ако...

Въпроси безкрайни, въпроси без отговори.
Защо просто не престана да питам?