Искам да пратя куфарите на тавана... да хванат прах...


Искам си книжарничката. Една такава мъничка и уютна. С дървени ламперии и скърцащи стълби...

[началото на една публикация, която така и не написах]