+8 8 гласа

:(

Чувствам се празна.

Като кутията, от която,

е извадено всичко,

освен аромата.

Ти протягаш ръцете си,

но се сблъскваш

със празното

и ме вдишваш забързано,

и ме губиш

в пространството...