Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване (18 + 2, 20 - 2, 20 - 18)