ВИДЕО: Чудото Тунджа


Община Тунджа е едно от местата в България, за които няма да повярвате, че съществуват, докато не го видите с очите си. Учениците и децата, записани в местните детски градини, са повече от всякога и голяма част от тях са от ромски произход. В училището в село Веселиново дори се е налага да построят цяло ново крило с класни стаи, за да побере всички деца през новата учебна година. Социални услуги и политики за включване на децата се разработват и се прилагат устойчиво от зам.-кмета по култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и социалиални и младежки дейности на Община Тунджа Станчо Ставрев и екипа му. Политиките за интеграция са системни и последователни от години и на всяко ниво - от напълно безплатни и увеличаващи се на брой детски градини в района, през програми за извънкласна подготовка на децата и работа с родителите в местните читалища и училища, до най-новата социална услуга за млечна кухня за младите майки.

Продукция: БХК  

Настоящето видео е създадено в рамките на проект „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на тази публикация е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.


https://www.youtube.com/watch?v=20SWupiqoeU&feature=emb_logo


Октомври 2019

Помогни ни, кажи на света за това!
 


Източник: БХКN.B.: (Съжалявам, така и не загрях как се вгражда видео... Ако може някойя да ми каже или да даде връзката към обяснението!)