Седмица за Дигитална Дезинтоксикация

18-24 април 2011

Защо дойдохте тук?

Достатъчно ли беше просто да кликнете върху връзка? Защо технологията ни е толкова пристрастяваща? Колкото и да не ни се иска да го признаем, ние сме зависими от дигиталния свят. Независимо дали става дума за текстоване, игране, "даунлоуд"-ване или мейлене, толкова много време преминава във виртуалното царство.

За щастие обаче, копчето за изключване лесно може да бъде намерено. Вземете си седмица отдих за изключване от дигиталната стимулация доколкото е възможно.

3 начина да дадете началния удар на седмицата за дигитална дезинтоксикация:

Вземете момент спокойствие
Утре сутрин, пробвайте малко самодисциплина преди да включите компютъра си. В продължение на 60 секунди, наблюдавайте отражението си в черния, празен екран. Поразмишлявайте върху отношението си с кутията. За какво в действителност става дума?

Намалете темпото

Slow Down Week Animation

Споделете тази 60 секундна анимация относно трескавия ни житейски ритъм с вашите приятели. После си побъбрете относно дигиталните им животи и как да се задвижите по

други, по-смислени пътища.

Свържете се отново с Реалността.
Уговорете се с един или повече от вашите приятели да отидете на разходка или пътешествие или на палотков поход по време на Седмицата за дигитална дезинтоксикация.

 

Digital Detox Week

Digital Detox Week occurs every April when...


Dopamine Squirts
Your brain is rewarded not for staying on task but for jumping to the next thing.

 

Сечивото и кризата
Отношението на човека към сечивото се е превърнало в отношение на сечивото към човека. Тук трябва да сме способни да признаем провала. От стотина години вече се опитваме да накараме машината да работи за човека и да обучаваме човека да служи на машината. Сега осъзнаваме, че машината не "върви", че човекът не би могъл да отговори на изискванията й, да се превърне в неин слуга до живот. В продължение на столетие човечеството се посвети на експеримент въз основа на следната хипотеза: сечивото може да замести роба. Не щеш ли, излиза, че използвано с такава цел, сечивото от човека прави своя роб. Диктатурата на пролетариата и цивилизацията на удоволствията са две политически разновидности на една и съща доминация от една индустриална машинария в постоянна експанзия. Провалът на тази велика авантюра ни кара да заключим, че хипотезата е погрешна.

Решението на кризата изисква радикална промяна на курса: само преобръщайки дълбоката структура, определяща отношението на човека към сечивото, бихме могли да си дадем верните сечива. Вярното сечиво отговаря на три изисквания: то генерира ефективност, без да деградира личната автономия, не поражда нито роби, нито господари и разширява личното поле на действие. Човекът има нужда от инструмент, с който да работи, а не от инструментариум, който да работи на негово място. Той има нужда от технология, която да съчетава най-доброто от личните енергия и въображение, а не от технология, която да го подчинява и да го програмира.

Откъс от книгата "Дружелюбието" на Иван Илич (автор на Deschooling Society)