Синдикат „Образование“ на КТ "Подкрепа" - Писмо до Премиера

Синдикат „Образование“ и българските учители и директори Ви честитят новата учебна година и Ви напомнят за някои ангажименти на Вас и Вашето правителство към Българското образование:

Ангажимент
№1
– Българското образование да стане „Приоритет“ на българското правителство.
№2 – Връщане авторитета към българския учител.
№3 – Българските училища и детски градини да придобият европейски облик.
№4 – Българските деца и ученици да получат равен шанс за образование във всички общински и държавни училища.
№5 – Да се реформира и подобри професионалното образование в България.
№6 – Да се спре източването на училищните бюджети от държавните и общински институции с данъци и такси непосилни за тях.Синдикат "Образование" поиска изпълнението на ангажиментите на правителството от Премиера.

До
г–н Пламен Орешарски
Премиер на Република България


ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА
ОТ СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“
КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“

Уважаеми г – н Премиер,

Синдикат „Образование“ и българските учители и директори Ви честитят новата учебна година и Ви напомнят за някои ангажименти на Вас и Вашето правителство към Българското образование:

Ангажимент №1 – Българското образование да стане „Приоритет“ на българското правителство.

За съжаление този ангажимент не е започнал да се случва, като българските училища не получиха обещаните им 9 милиона при актуализацията на бюджета, а българските деца и родители още не са чули колко ще бъде заделено за образование в бюджет 2014, в сравнение с мизерните 3,5% за 2013г.

Синдикат „Образование“ настоява приоритетът образование да се гарантира с 6% от брутния вътрешен продукт.

Ангажимент №2 – Връщане авторитета към българския учител.

За съжаление този ангажимент е най – трудно изпълним, но той трябва да започне да се изпълнява веднага, като включва привличане на младите учители в училище със заплати различни от 250 евро и създаване на мотивация да останат там. Авторитетът на учителите е свързан и с тяхното достойно пенсиониране. Правителството трябва да осигури прекатегоризация на учителите от трета към втора категория труд и пенсии в съответствие с европейските норми в съотношение 70% от работната заплатата в сравнение с сегашните мизерни 40% съотношение между пенсия и заплата на учителите със средна възраст от вече 59 години.

Ангажимент №3 – Българските училища и детски градини да придобият европейски облик.

Държавата трябва да поеме своята финансова и административна отговорност, като диференцира, а не размива своите отговорности от тези на общините. Държавата трябва да осигури условия за капиталовите ремонти на българските училища, много от които изглеждат мизерно и жалко. Правителството трябва да вмени на общините да поемат районирането на училищата по градове и да спре „лудата“ надпревара за ученици в училища с по 1000 – 1500 ученика, лишени от добро качество.

Синдикат „Образование“ предлага във всички големи общини да се планират изграждането на необходимия брой нови училищни сгради, необходими при преминаването на едносменен режим на организация на учебно възпитателния процес.

Ангажимент №4 – Българските деца и ученици да получат равен шанс за образование във всички общински и държавни училища.

Правителството да се намеси и спре закриването на училища в България, през последните 13 години са закрити почти 2000 учебни заведения. Тази година, ако не знаете г – Орешарски се закриват 15 училища, което лоша национална политика. По този начин държавата провежда една вредна за самата нея глобализация и насочва деца и родители към София, Пловдив и Варна, като обезлюдява малките населени места и общини.

Ангажимент №5 – Да се реформира и подобри професионалното образование в България.

Необходимо е да се създадат условия за нова визия на професионалното образование с намесата на държавата, което да включва: ревизия на професиите в професионалните гимназии; удвояване на часовете по специални предмети за учениците; изграждане на модерни кабинети по практика в професионалните гимназии; въвеждане на дуалната система на професионалното обучение, комбинираща теорията и практиката.

Ангажимент №6 – Да се спре източването на училищните бюджети от държавните и общински институции с данъци и такси непосилни за тях.

Синдикат „Образование“ предложи да не се облагат с никакви данъци българските училища и детски градини и провежданите от тях образователни услуги. Това включва и необлагането с такса смет на учебните заведения, гарантирано със закон.

Уважаеми г – н Орешарски, българските учители очакват Вашето извинение към тях, по повод 2007 година и учителската стачка, но учители и ученици не искат извинение с думи, а извинение с действия на правителството, ръководено от Вас, с които да изразите както приоритет към образованието, така и любовта на България към своите деца и ученици

Юлиян Петров

Автор: СИНДИКАТ "ОБРАЗОВАНИЕ"
http://podkrepa-varna.org/


На същия сайт вижте също:

Последни въпроси и отговори


Въпрос: Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли им се допълнително заплащане за придобито ПКС съгласно долу посочената наредба и по време на платения отпуск, защото в нашето училище тогава не се заплаща.


Последни коментари и анализи


РАННОТО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ - Анализ (pdf)

Предвид честите питания по повод ранното пенсиониране на учителите, в рамките на проект "Подкрепа за достоен труд" бе изготвен информационен материал, в който се поставят акценти върху някои от често възникващите практически проблеми по прилагане на режима на ранното пенсиониране.
Вижте също:


Статия от Призив:
Учителите срещу Орешарски
http://priziv.org/
След безпрецедентната учителска стачка, в която взеха участие повече от 100 000 учители, реформите в образованието, диктувани от Световната банка , настъпиха с пълна сила - съкращаване на учители, унищожаване на училища, хиляди деца останаха извън образователната система. Този реформен "успех" се свързва с имената на тогавашните министър на образованието Даниел Вълчев и министър на финансите, спряган понастоящем за бъдещ премиер от БСП, Пламен Орешарски.
Учителите обаче не са забравили кой съсипа средното ни образование. От синдиката към КТ "Подкрепа" изпратиха писмо, с което изразяват възмущението си от кандидатурата на Орешарски за премиер.
Списание Критика и Хуманизъм:
Учители, икономисти и частни индивиди или как пазарът завладя въображението ни?
Този текст се опитва през анализ на един конкретен социален протест да провери как се конструира хегемонен публичен дискурс, как се задават доминантни интерпретации на едно гражданско действие и в крайна сметка как се изработва „здравият разум“ за политическото на съвременното българско общество? Той е опит за „плътно описание“ на синдикалните действия на учителите от есента на 2007 г., но по-далечната му цел е да провери очевидностите, които се конструират в дебата, за „гражданско“ и „социално“ действие, за полето на „политическото“ и как през тях правим света си като ефект на определени публични политики? Текстът разказва как различните социални актьори заемат определени позиции в пространството и анализира ресурсите, с които си служат, за да наложат собствената си интерпретация като легитимна. Накратко това е усилие по разбиране на политическия процес през конкретен казус, което търси онези дискурсивни фигури, които успяват да завладеят социалното въображение.
- В същия брой също:
Българското образование - ролята на протестите, пътищата на реформите. - дискусия
 
В the fridge и Хаспел център в София можете да разлистите последните броеве на двумесечното списание Rethinking Schools


 
couverture 33
А за да разлистите в нета новия брой на тримесечното списание на синдиката CNT образование (<-- виж статията в блога от преди известно време) вижте тук (на френски).Cписанието предлага да бъде сечиво за всички тези, които отказват статуквото на социалния подбор и на научаването на подчинението чрез училището.