Лекция на д-р Франциска Келер в София

На 25 януари 2008 г. от 19:00 часа в залата на ул. "Раковска" № 112 в София ще гостува д-р Франциска Келер, лекар-антропософ, с лекцията "Развитието на детето през първите седем години."

Заповявайте!