Европейската гражданска инициатива: "Не бройте разходите за образование като част от дефицита! Образованието е инвестиция!"Информацията е предимно от страницата на КНСБ:

Подкрепете инициативата
"Образованието е инвестиция!
Не смятайте разходите за образование като част от дефицита!"

КНСБ подкрепя инициативата на Диамандопулу, бившият евро-комисар и председател на DIKTIO - мрежа за реформи в Гърция и Европа, чиято цел е гарантиране на средствата за образование в Европейския съюз (ЕС).  Европейското движение е озаглавено „Инвестирайте в Образованието!". Образованието трябва да се определи като приоритет както в ЕС, така и във всяка страна членка на съюза, с оглед на очертаващите се неравенства, в обществата, изправени пред настоящата финансова криза. 

За реализиране на поставената цел, съгласно правилата на Европейския съюз, е лансирана Европейска гражданска инициатива "Образованието е инвестиция! Не смятайте разходите за образование като част от дефицита!" с която се предлага да се извади от дефицита на публичните разходи на всяка страна частта от бюджета за образование, която е по-ниска от средната й петгодишна стойност за страните от Еврозоната. Средствата за тази политика трябва да дойдат от преразпределяне на бюджетите от европейските рамки за подпомагане, Европейската централна банка, или дори от специално разработени заеми, които ще бъдат свързани с изпълнението на специфичните цели на образователната политика.

За да успее тази европейска гражданска инициатива, до 6 август 2014г. трябва да бъдат събрани един милион подписа на европейски граждани в съответствие с правилата.

На своето заседание на 24.03.2014 г. ИК на КНСБ прие решение, с което предлага на КС на КНСБ да вземе решение за включването на структурите на Конфедерацията чрез организирането на подписка в подкрепа на европейската гражданска инициатива "Образованието е инвестиция! Не смятайте разходите за образование като част от дефицита!".

КНСБ подкрепя Европейската гражданска инициатива "Образованието е инвестиция! Не смятайте разходите за образование като част от дефицита!" и призовава всички синдикалисти да подкрепят инициативата! 

...

Подпишете се официално в интернет
в подкрепа на инициативата


Интернет страница на инициативата:
http://invest-in-education.eu/

За събиране на подписи на хартия е необходим "ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", но за момента не мога да открия откъде да се изтегли конкретно за тази инициатива.   :(

(Как да подкрепим инициатива?)Facebook - Invest in Education

DIKTIO - NETWORK: EDUCATION IS WORTH ANY COST