ДВЕТЕ ГРЪЦКИ КОНФЕДЕРАЛНИ ЦЕНТРАЛИ GSEE И ADEDY ОБЯВЯВАТ: ЕДНОДНЕВНА НАЦИОНАЛНА СТАЧКА НА 26 СЕПТЕМВРИ 2012 г. ПОД НАДСЛОВ: ДА СПАСИМ СТРАНАТА, ЗАПОЧВАЙКИ ОТ НАРОДА

Синдикалните конфедерации GSEE и ADEDY свикват 24-часова национална стачка на 26 септември 2012 г. в знак на протест срещу предложения нов пакет от анти-трудови и анти-социални мерки на строги икономии, защото той отново най-сериозно ще засегне трудещите се и пенсионерите в Гърция и защото за пореден път ще насърчи порочния кръг от рецесия и строги икономии, който през последните две години и половина от своя страна постоянно тласкаше държавата към ръба.

Ние отхвърляме предложения нов пакет от мерки на строги икономии, включващи предстоящо сериозно намаляване на заплати и пенсии, социални придобивки, повишаване на данъци, хиляди съкращения на работни места в публичния сектор и ускорена приватизация. Ние отхвърляме натиска, оказван от Тройката (МВФ, ЕЦБ, ЕК), който би бил унищожаващ за труда и неговите институции:

  Според изтекла "поверителна информация" от писмо на Тройката, нарежда се на правителството ни да намали минималната работна заплата намалявана вече през месец февруари миналата година до равнище под минималните средства, нужни за съществуване на хората, както и да се създаде "единен размер на законово установената минимална работна заплата, регламентиран от правителството".

  Тройката изисква също шест-дневна работна седмица, въвеждане на по-дълго работно време с 11-часов период на минимална почивка при пет-дневно заплащане, въвеждане на още по-кратък срок за предизвестие при съкращение и още по-ниско заплащане за обезщетение. Според тях, възрастта за пенсиониране трябва да се увеличи до 67 години.

С равнища на рецесията, сравними с тези по време на война, с 1.15 милиона гърци без работа, с младежка безработица от над 54,9% и с 30% от населението, попадащо под линията на бедност, от 2010 г. насам в Гърция бе извършена най-голямата фискална корекция сред страните от ОИСР за последните 30 години и то изцяло благодарение на обедняването на гърците, лишенията на пенсионерите и разрухата на производствената база на страната, както и на секторите: образование, здравеопазване, благосъстояние и системи за социална сигурност. В същото време, бе изцяло променено трудовото законодателство в държавата, както и трудно извоюваните трудови права, бе разбит пазара на труд, с цел да се облекчи неолибералната "конкурентоспособност".

Смъртоносната формула МВФ-ЕС-ЕЦБ се провали по отношение на всяка една своя цел - направи държавния дълг на Гърция по-неустойчив и задвижи държавата към икономически и социален крах, към политическа нестабилност и всичко това в рамките на задаваща се хуманитарна криза.

Все по-разпростиращата се отрова изправя хората пред нови трудности и потапя страната в една още по-дълбока рецесия. Вместо растеж, заетост и нови перспективи, се задава поредното опустошение и бавна смърт за Гърция. Вместо да предприеме мерки за борба с данъчните измами, с доминиращата сива икономика, с недекларирания труд и картелния манипулативен контрол на база скока в цените, правителството се подготвя да продължи да причинява страдание на "обичайните си жертви" - трудещите се, безработните хора и пенсионерите.

Ние отхвърляме новото скандално опустошение, организирано от правителството и Тройката, симулирайки преговори и унищожавайки малкото ни останали социални и трудови права. Ние даваме своя отговор чрез организиране на продължителна борба на всички възможни фронтове, за да защитим своите права, живот и семейства.

На 26 септември 2012 г. общата стачка ще поднови нашето обещание да обърнем посоката на тъмния път пред Гърция, налаган от правителството по искане лихвари-кредитори.

Намирайки се на този безпрецедентно критичен кръстопът, първото ни и най-важно задължение е да "спасим страната, започвайки от народа".