Протест срещу насилието над жени - 25ти ноември - Жени, Живот, Свобода! - НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ

25.11.2022 г. / 18:30 ч. / Съдебна палата
 
#НитоЕднаПовече #ЖениЖивотСвобода #JinJiyanAzadi


Елате пред Съдебната палата на 25.11.2022 г. в 18:30 ч., за да покажем солидарност с всички, преживели или станали жертва на насилие, основано на пола, и с жените в Иран, които вече повече от два месеца се борят за правата, свободата и живота си!
 
‼ Искаме кризисни и консултативни центрове във всяка област на България незабавно!
 
‼ Искаме гласност на проблема и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършилите престъпление!
 
‼ Настояваме за въвеждане на по-адекватни съвременни подходи като възстановителното правосъдие, които поставят нуждите на жертвата в основата на правосъдния процес!
 
‼ Искаме държавата да изпълнява и разшири поетия ангажимент за събирането и изготвянето на официална статистика за проблема с полово-базираното насилие!
 
‼ Настояваме за въвеждане на задължителни часове по сексуално образование в училищната програма, които да действат като превантивна мярка срещу сексуален тормоз!
 
‼ Искаме приемането и въвеждането на пакет от мерки, които да гарантират човешките права и достойния живот на мигрантките, бежанките, жените от ромски и друг малцинствен произход, ЛБТИ+ жените, затворничките, жените с увреждания, секс работничките, жените със зависимости и непълнолетните майки!
 
‼ Настояваме за адекватни заплати и условия на труд за медицинските сестри, грижовните работнички, шивачките и всички други, работещи в т.нар. „женски“ сектор!
 
‼ Искаме справедливост, права и достоен живот за всяка една жена!
 
Елате на 25 ноември и нека смело извикаме: НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ! Жени, Живот, Свобода! ✊
 
Дизайн: Afif S-h


Събитието във fb:
https://www.facebook.com/events/1062822117797406?ref=newsfeed