Фестивал на алтернативното земеделие

https://www.permaculture.co.uk/


На 26 и 27 юни 2021г. каним любители градинари, професионални земеделци и всички обикновени и необикновени хора, в чиито души гори трепетното пламъче на необратимото желание да влязат в съприкосновение с растенията и земята на поредното трето издание на Фестивал „Алтер Агро“. Тази година ще се посветим на плодните дръвчета, медоносните растения и пчелите. Бъдете наши гости! 26.06.2021г. 10:00 ч, с. Осойца, Община Горна Малина.
 
 

ПРОГРАМА
ДЕН ПЪРВИ / 26.06.2021 г.
10:00 Откриване на фестивала
10:10 – 11:00 Пътят на съвременния човек. Встъпителна лекция
с лектор Веселин Орешков
11:10 – 12:00 Ашладисване на плодни дръвчета и природни
насоки. Лектор: Христо Иванов
12:10 – 13:00 Природна грижа за овощната градина, поливане
със структурирана вода. Лектор: Павлин Пантов
13:00 – 14:30 Обедна почивка
14:30 – 15:20 Екологично строителство от проекта до
изпълнението. Демонстрация: Мак и Надежда Печанови
15:30 – 16:20 Билки и пчели. Хармония в градината и телата ни чрез лечебни растения и наблюдение на
естествените цикли. Лектор: Надежда Максимова
16:30 – 17:20 Природосъобразно отглеждане на пчели.
Лектор: Диляна Николова
17:20 – 18:00 Почивка
18:00 – 19:30 Прожекция на филм
20:00 – 22:00 Фестивален огън с музика и танци

ДЕН ВТОРИ / 27.06.2021 г.
10:00 – 10:50 Биодинамично земеделие и приложението му в
градината. Лектор: доц. д-р Василина Манева
11:00 – 11:30 Подрязване на дръвчета в сакрални форми.
Лектор: Тео Насър
11:40 – 12: 50 Представяне на Социална и обучителна ферма
„Софера“. Градината – добрата обучителна среда
за децата. Лектор: Ирина Папаро
13:00 - 14:00 Ателие за изработване на хотел за насекоми.
Изисква се предварително записване, лимит от 12
човека.
14:00 – 14:50 Обобщаваща лекция. Лектор: Димитър Стоянов
15:00 – 15:30 Награждаване на призьорите в конкурса за
рисунка и есе на Фондация „Повей“ и
Община Горна Малина
15:30 Закриване на фестивала

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ
26.06.2021 г.

РАБОТИЛНИЦИ
Обработка на кожа
Плъстене на вълна и Плетене с пръсти
Работа с глина
Български шевици
Рисуване с акварел

ДЕМОНСТРАЦИОННИ ЩАНДОВЕ
„Мед за приятели“
Билки, извлеци, билкови кремове
Соларни помпи и компостни тоалетни
Книжарница „Петър Берон“
Строителство с естествени материали

ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР
СВОБОДЕН ПАЗАР

Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящата ПРОГРАМА.


https://www.facebook.com/events/5189800561093543/
ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ НА АЛТЕРНАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
АЛТЕР АГРО
26-27 юни 2021 г.
с. Осоица
Двор на училище „Асен Златаров“

ОРГАНИЗАТОРИ:
Фондация „Повей“
Община Горна Малина
Кметство Осоица

Автор на рисунката: Атанас Каджебов, 9 г.


 
 
IV. Понятието „алтернативно земеделие“и какво налага отглеждането на алтернативни култури
 
 
Алтернативно земеделие:

Алтернативното земеделие е систематичен подход към земеделието, целящ намаляване на замърсяването на селскостопанските площи, засилване на устойчивостта и подобряване на ефективността и рентабилността.


Като цяло, алтернативно земеделие набляга на управленски практики, коитосе възползватот природните процеси (напр.хранителните цикли, фиксация на азот и вредители-хищник отношения), подобряване на хранителната база в почвата чрез сеитбообращения и агрономични практики, които водят до запазване на производствения потенциал и физическите характеристики на земята, както и избирателно използване на торове и пестициди, за да се осигури ефективност на производството и съхраняване на почвата, водата и биологичните ресурси.

Примери за алтернати
вни земеделски практики са:
-
Използванена ротация на културите;*
- Животинско и зелено торене на почвата и водата;
-
Щадящи системи за обработка напочвата и методи за засаждане;
- Интегрирано управление на вредителите.

В съгласие с теорията за устойчиво земеделие, алтернативното земеделие се фокусиравърху тези земеделски практики, които излизат извън традиционните или т.нар. конвенционалното земеделие, макар и последното да не изключва конвенционални практики, които са в съответствие с цялостната система.В този смисъл е важно да се отбележи, че алтернативното земеделие не изключва традиционно установените производства, стигаконвенционалните земеделски практики да не противоречат на цялостната система.

Едно от основните
направленияна алтернативното земеделие е биологичното земеделие (биологично растениевъдство и животновъдство). То включва технологии като:
- Свободно пашуване и отглеждане на животни на открито;
- Технология на биологичното пчеларство;
-
Конкретни и общи принципи за отглеждането на различни култури и видове стопански животни по биологичен начин.
 
 
 
Биологичното земеделие е цялостен системен подход, основан на система от процеси, които водят до устойчивост на екосистемите, запазват храните, добрите хранителни стойности, хуманно отношение към животните и социална справедливост.
 
 
Биологичното земеделие е цялостна система за управление на производството, която насърчава и укрепва устойчивостта на агроекосистемата, включително и биоразнообразието, биологичните цикли и почвената биологична дейност.За биологичното земеделие е характерно отговорното използване на енергията и природните ресурси, поддържането на биологичното разнообразие и на местния екологичен баланс, съхраняването и подобряването на плодородието на почвата, хуманното отношение към животните и внимание към специфичните имповеденчески нужди. Отглеждането на животни по биологичен начин, или биологично животновъдство означава да се отглеждат адаптирани към местните условия породи животни, като се прилагат методи на отглеждане, близки до естествения начин на живот, които понижават стреса и осигуряват добро здравословно състояние. Животните се хранят с биологично произведени фуражи, забранено е използване на регулатори на растежа и е ограничено до минимум използването на антибиотици. Също стриктно се следи съотношението между броя на животните и обработваемите площи. Задължително е осигуряването на достатъчно пространство за изява на естественото им поведение като разходка и паша на открито и т.н.
 
 
Основни причини за отглеждане на алтернативни култури:

Все повече се разчита
на алтернативни култури поради:
 
- Стремеж към устойчиво развитие;
- Намаляващо агробиоразнообразие;
- Здравословни ползи, свързани с уникални хранителни качества.ДОКЛАД - ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ ОБЩИНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ -ЧЕРНООЧЕНЕ“ (2017)

10-ти Независим Фестивал на Семената 2022г

Това е нашият 10-ти Независим Фестивал на Семената!

В един свят на безкрайни проблеми от всякакво естество всички ние, доброволци и участници в този Фестивал на Семената сме решили да работим в градината като отговор на всички предизвикателства и трудности.

Искаме да запазим старите чисти сортове семена.
Мечтаем да направим Независима Банка за семена!
Надяваме се да се обединим всички добри хора в мрежа от пазители на семената.

Заедно с вас ще успеем!

 
FREE digital copy of Permaculture Design Magazine's Seeds issue:


 


 
 Следват допълнения...