Да навигираш между мечти и бедност: Условията на работа и на учение за младите земеделски работни-ц/чк-и, стажант-к-и и добровол-ц/к-и в Европа

В рамките на 4тата годишнина на Декларацията на Обединените Нации за правата на земеделците и другите хора, работещи в селските зони (UNDROP), ЕКВК публикува резултатите от наскорошното проучване проведено от Присила Клаейс и Барбара Ван Диик от Университета в Ковънтри съвместно с нащата младежка координация.

Проучванзето можете да свалите на:

https://www.eurovia.org/publications/our-youth-articulation-publishes-study-on-working-and-learning-conditions-of-young-agricultural-workers/