Ние растем

Ние растем, развиваме се и се учим чрез играта да разпознаваме връзките между обектите. Играта е средството, с помощта на което се научаваме как да опознаваме света. Ние се учим от опита си, затова е необходимо да обединим игрите като основен метод за работа с деца. Игрите трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че човек да разбере, че индивидуалният успех зависи от успеха на другите и обратно. Следователно, за да успее, всеки един трябва първо да помогне на останалите. Като резултат, вместо индивидуална победа над другите, всички се учат как да спечелят заедно и да постигнат съвместен резултат. Facebook