Райчо Радев - Публикации

 

Преглед: >
 

ОБРАЗОВАНИЕТО - ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО

ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ФОРУМА !!!
ПОКАНА УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в
ПРЕДИЗБОРЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ
„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО”
Той ще се проведе на 20 септември 2014 г. от 09,00 часа
в зала „Арена“ на хотел „Арена ди Сердика“, ул. „Будапеща“ № 2-4, гр. София.
Организатор на форума е „Диалог за бъдещето“/Институт за прогресивно образование. 

ОБРАЗОВАНИЕТО - ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО

ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ФОРУМА !!!
ПОКАНА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в
ПРЕДИЗБОРЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ
„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО”
Той ще се проведе на 20 септември 2014 г. от 09,00 часа в зала „Арена“ на хотел „Арена ди Сердика“, ул. „Будапеща“ № 2-4, гр. София.
Организатор на форума е „Диалог за бъдещето“/Институт за прогресивно образование.

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО”

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в

ПРЕДИЗБОРЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО”

Той ще се проведе на 20 септември 2014 г. от 09,00 часа в актовата зала на 35 СОУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16, гр. София.

Организатор на форума е „Диалог за бъдещето“/Институт за прогресивно образование.

Основни цели на форума са:

ü Да се осигури възможност за представяне ...

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО”

 

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в

ПРЕДИЗБОРЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО”

Той ще се проведе на 20 септември 2014 г. от 09,00 часа в актовата зала на 35 СОУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16, гр. София.

Организатор на форума е „Диалог за бъдещето“/Институт за прогресивно образование.

Основни цели на форума са:

ü Да се осигури възможност за представяне ...

ДА СПАСИМ УЧИТЕЛЯ ПО ФИЛОСОФИЯ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ ОТ ПЛОВДИВ

ОБРЪЩЕНИЕ-ПРИЗИВ:

ДА СПАСИМ УЧИТЕЛЯ ПО ФИЛОСОФИЯ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ ОТ ПЛОВДИВ,

НЕОБХОДИМ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

 

Обръщам се към МОН и персонално към министъра на образованието и науката, към НПО–та, свързани с образованието и персонално към техните председатели, към Омбудсмана на Република България, към гражданите и медиите в страната ни и ги призовавам:

1. Предприемете действия за спасяването на учителя, човека, ...

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ Е УЗАКОНЕН КАТО КАЗИОНЕН

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ Е УЗАКОНЕН КАТО КАЗИОНЕН
 На сайта на МОМН е публикувана заповед и правила за Обществения съвет към МОМН.
Павка,
Признавам ти: ти и Ангел от Пловдив бяхте прави, а аз все пак имах надежди.
Публекуваната заповед и правила на обществения съвет показват, че той е 100% казионен. Защо му е на министъра да има разширен състав на тристранния съвет? За пореден път МОМН успешно налага заблудата за демократичност и наличие на . ...

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ Е УЗАКОНЕН КАТО КАЗИОНЕН

На сайта на МОМН е публикувана заповед и правила за Обществения съвет към МОМН.
Павка,
Признавам ти: ти и Ангел от Пловдив бяхте прави, а аз все пак имах надежди.
Публекуваната заповед и правила на обществения съвет показват, че той е 100% казионен. Защо му е на министъра да има разширен състав на тристранния съвет? За пореден път МОМН успешно налага заблудата за демократичност и наличие на гражданска общество в българското образование. Лъжа ...

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - ПРАВИЛА

Колеги
 Това е  последният вариант на Правилата, които ще бъдат внесени от Явор Джонев в МОМН за утвърждаване.  По-близо е до търсеното от мен, но и в него се съдържа опасност да се сбъдне прогнозата на Павел Лазаров и Ангел Грънчаров за поредната казионна структура към МОМН.
Райчо


П
  Р  А  В  И  Л  А

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ МОМН

І. ОБЩИ ...

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - ДИСКУСИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Колеги,
Публикувам моите бележки към проекта на правила за Консултативен съвет по образование. Трабва да бъдем благодарни, че Явор Джонев /НПО "Диалог за бъдещето", Институт за прогресивно образование/ работи активно по този проект и води активен диалог по него с Мариана Банчева, зам. министър в МОМН. Групата, която помага на Явор е от представители на НПО-та. По предложение на Павел Лазаров /НПО "Новото образование"/ публикувам моите бележки . ...

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Колеги,

 Предлагам един възможен вариант на обществен съвет за образование и възпитание и моето обяснение за него. Важното за тизи съвет е не броя регистрирани членове, а начинът на работа.

 Райчо Радев

 

 НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 

 Специфика

 НАЦИОНАЛНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ /НОСОВ/ е свободна, отворена гражданска структура, съставена от НПО и лица, които работят или са ...

Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET