Ще ви кажа ....

Ще ви кажа за началото, животът и смъртта
ще ви кажа колко преходен е днес света.
Ще ви кажа как си спомних и забравих след това
ще ви кажа за децата, птичките и любовта ...

Ще ви кажа за онази болка, която шепне тихо в мен
ще ви кажа и за онзи огън, който ме изгаря ден след ден.
Ще ви кажа как обичах, как се радвах,как се смях
ще ви кажа как разсипах се, и как паднах и умрях.

Ще ви кажа за мечтите, и за сънищата мой дори
ще ви кажа за лъжците, и за хората добри
Ще ви кажа как удави се усмивката в една сълза
ще ви кажа някои ден, но не сега ....

18.05.2006г.