Какво е нужно на жената

М. Санилевич: Защо на жената и е необходима вярност от мъжа, ако по духовен корен мъжът може да има няколко жени?

М. Лайтман: Защото в нашия свят, за съжаление, дори ако мъжът няма други жени, той не може и на една жена да обезпечи точно това усещане – че тя е негова.

Трябва навярно на това да се научим. Даже на една единствена жена мъжът не може за съжаление да даде усещането, че ти си моя – т.е. това което и е нужно на жената да изпитва, да усеща.

М. Санилевич: И ако бихме и дали това…

М. Лайтман: Не би имало проблем.

М. Санилевич: … и тя би се съгласила на други негови връзки?...

М. Лайтман: Това разбира се зависи още и от обществените условия. Но по принцип, освен това усещане на жените нищо друго не им трябва. Ние виждаме по протежение на цялата история на човечеството много полигамни култури, в различни слоеве на обществото: така е било и сред простолюдието и сред заможните и не е имало никакъв проблем.

На всичко това трябва да се гледа от гледна точка на духовния корен, само на това да се основаваме: на жената и трябва един партньор, защото в човечеството съществува само една управляваща сила, а в този Партньор има огромно количество хора, всеки, от които се явява негова женска част по отношение на Твореца.

М. Санилевич: Но вие не съветвате всичко това да бъде обяснявано на жената?

М. Лайтман: Така това се обяснява в кабала. На това се основава устройството на всички духовни светове. Двата обекта, които ни ръководят – Зеир Анпин и Малхут. Това са две устройства на света в духовния свят, които управляват мъжката и женската част на Мирозданието. Те са устроени по такъв начин, че Малхут се явява съвкупност от всички души, а зеир анпин е един, за да напълва, оплодява и да ги развива. Тук няма абсолютно никакви противоречия.

Мисля, че всички тези въпроси са свързани с условности, които хората са измислили през различните обществени строеве. Ние днес бихме могли моментално да прескочим от един обществен строй в друг. Като използваме съвременните средства за масова информация, бихме могли мигновено да направим всичко, което искаме. Вижте как обстоятелствата обработват младежта, като тя или ги приема или създава собствени условия. Те се изработват в нея под формата на шаблони на поведение и няма как да избягат от тях. Всичко това е изкуствено. Ако ние преминем по природен път, то ще достигнем до това, за което говорим.

Е. Литвар: Ние разбираме че това не е личен поглед на отделен човек, а мнение на учен, основано на точното знание на духовните закони. Във връзка с това към Вас аз имам откровен въпрос на жена от Киев. Тя казва, че много жени не могат да получат удовлетворение в секса. Можел ли с нещо да и помогнем?

М. Лайтман: За съжаление тук кабала много се различава от това, което днес е прието в обществото в нашия свят. Какво означава понятието „наслаждение”? То зависи от възпитанието, от обществените и морални принципи, то не зависи просто от природата, както въобще и всичко в човека. Човек е много по-сложна структура, отколкото проста схема: има желание, което трябва да се напълни, ето ти възможност да се насладиш- наслаждавай се, ето ти за това приспособление – кола, партньор, не е важно какво. Всичко зависи от нивото на развитие на човека.

Сега жена, която получава или не получава наслаждение: ние знаем, доколко това зависи от това, какво тя желае да приеме под това определение – „да получи наслаждение”. При жените всичко става съвсем не така както при мъжете – на по-дълбоко ниво, на вътрешно ниво. Те изискват душевно нравствено общуване с партньора, да усещат партньора като свой, като личен, причастен към себе си. Това не е чисто сексуално, животинско удовлетворение, то изисква още огромно – да кажем така човешко напълване.

Затова да говорим само за една от тези съставни, за сексуално напълване, тук не е възможно. И аз не знам точно, какво разбира жената, задаваща този въпрос... Може би, това е погрешна представа за секса, като за чисто животинско наслаждение. И то също произлиза от това, че жените не са получили нормално, правилно, естествено развитие, възпитание и то в тях се е извратило под влияние на окръжаващата среда.

Жената по принцип не вижда в мъжа красота, тя не разбира, какво е това красиво или не красиво (приложено към мъжа). Тя го оценя по нейна вътрешна скала: доколко той може да бъде важен, значителен, велик в нейните очи. Нея не я привлича физическата красота, не физическите данни, не физическата сила на пратньора. Ако е така то е само в такава степен, в която той може да обезпечи нея и бъдещите и деца ( а това също не зависи по принцип от силата в прекия смисъл на думата).

Т.е., жената оценя мъжа и удовлетворението което получава от него не по същата скала по която и мъжа я оценя. Затова ако въпросът е зададен от жена, то той трябва да бъде разглеждан в съвкупност с много други човешки желания – нравствени, чисто женски, нейните изисквания към сексуалния партньор, към мъжа. Това не е изискване към получаване на наслаждение в дадения момент и всичко, което е характерно за мъжа.

http://www.kabbalah.info/bulg