Опити

 не  е по Монтен

Опитах да съм добро дете-може би не успях?

Опитвам да съм добър съпруг-вероятно също не успях?

Опитвам да съм добър баща,така и не разбрах-дали успях?

Опитвам да съм добър човек, питам се дали успях???