avatar

Нарастващият проблем на България с насилието сред деца: липсва парче или пъзелът е сгрешен?


Версия на тази статия излезе първо в сърбохърватския портал Bilten.org, а след това и на английски език в Lefteast.

Oт около три години България преживява нарастващо безпокойство от насилието сред деца, особено в училище. Експерти, НПО, правителствени представители и медии се състезават да препотвърждават ангажимента си да сложат край на агресивното поведение сред децата, движени от често зачестяващи случаи на сериозно физическо нараняване и дори смърт. 60% от децата не се чувстват сигурно в училище, заяви началникът на отдел “Детска престъпност” към МВР в началото на октомври. През 2016-2017 г. Министерство на образованието и науката отчете 4711 случая на агресия сред учениците (като се счита, че реалният брой е по-висок), а медиите съобщават, също цитирайки правителствени данни, че от 2015 г. насам насилието в училище се е увеличило два пъти. Само през 2017 г. правителството одобри Национална програма и Механизъм за противодействие на насилието, засягащо деца, особено в училище. Целият проблем се усеща така, сякаш бомба тиктака все по-близо и по-близо до нещо ужасно.

Но колкото и да е сложен този проблем, доминиращите диагнози в медийния и технократски контекст изглеждат прости: ценностите са в упадък, професионалната помощ за душата е недостатъчна, а спазването на правилата има крайна нужда от утвърждаване. Въпреки всичкото говорене и различни мерки, разбирането на феномена неофициално е в задънена улица, а обща визия за мащабна политика, базирана върху “проблем-решение” на практика липсва. Което позволява на различни действащи лица да продължават да импровизират по темата, трупайки междувременно културен и социален капитал.

Например две от големите експертни конференции, посветени на насилието сред деца през последните няколко месеца, бяха организирани от конкурентни медийни агенции, опитващи да демонстрират ангажимент към обществения интерес по проблема и отново да потърсят решения, започвайки от нула. Първата опита да работи директно върху спорта и физическата активност като превантивна мярка срещу насилието. Втората, макар също да отчита уместното ползване на спорта, опита да погледне “голямата картина”, и да излезе с три основни стъпки. Това са стъпките, върху които се съгласиха експертите:

 1. Подпомагане работата на учителите и повече училищни психолози.
 2. Организиране на повече извънкласни занимания и спорт.
 3. Строги и ясни правила в училище, санкции при неспазването им за всички, за да се намали чувството за безнаказаност и неравенство сред децата.

Тези стъпки не са нови. Напротив, те са повтарящ се рефрен в един мъгляв и изтощен публичен дебат.

Пъзелът продължава да бъде пренареждан. Може би някое важно парче липсва? Или може би самият пъзел е сгрешен?

Секуритизация на детството

Гореспоменатият извод, че повече от половината деца не се чувстват сигурни в училище, идва на фона на години наред все по-затягащи се мерки, насочени към справяне с тъкмо това чувство.

Национална програма “Достъпно и сигурно училище” осигурява средства за три типа системи за сигурност: за контрол на достъпа, за наблюдение и за сигнализация. Изглежда, че тя се справя добре, тъй като турникети и карти за достъп се срещат все по-често, входовете обикновено се ограничават до само един, а броят на училищата, въвеждащи все по-нови системи за наблюдение продължава да расте. И макар известен скандал да се надигна покрай камерите в класните стаи и идеята за предоставяне на видео достъп на родителите, въвеждането на наблюдение в училище продълажава с пълна пара.

През 2015 г. МОН предложи мярка, според която училищата трябва да въведат архив на всички случаи на насилие сред деца и да водят списък на всички насилиници, но идеята не беше въведена на практика. Училищните власти от своя страна въвеждат редица други мерки, като например изземване на мобилни телефони на децата на входа.

Считани за по-широк риск за националния интегритет и собственото им благосъстояние, отпадналите от училище деца също са обект на все по-затягащи се мерки. Скорошният Механизъм за междуинституционално взаимодействие за обхващане и задържане на децата в училище беше приведен в действие също тази есен, като екипи от учители, социални работници и полицаи обикалят различни райони на страната, за да идентифицират и връщат обратно в училище деца (макар че на практика само учителите го правят).

По своя нерефлексивен начин тази тенденция отразява призивите за далеч по-драстични промени, появяващи се от време на време в публичното пространство. Два чести примера са идеята за финансови санкции срещу родителите на непосещаващи училище деца (поддържани от почти всички партии по време на последните парламентарни избори) и установяването на нови поправителни училища за деца с проблемно поведение (дошла за последно от училищен директор, въпреки дългогодишните усилия за затварянето на настоящите такива). Импликацията звучи като “Не можем наистина да създадем нови поправителни институции, но можем да наложим други мерки.”

Засега никой не изглежда да поставят под въпрос публично очевидното разминаване между нарастващото чувство за несигурност сред децата в училище и тенденцията към все по-стриктни политики на дисциплина и контрол. С всички описани дотук развития, поставени на фона на 20 000 деца, “превъзпитавани” от държавата чрез различни мерки и за различни престъпления, общото впечатление става такова, че децата са на практика заподозрени по подразбиране.

Неизбежно в този секуритизиран контекст, веднъж щом мерките за сигурност достигат определен социално приемлив, технологичен или финансов лимит, идва признанието, предназначено да поддържа дискурса: където стражите не могат да се справят, биват призовани свещениците, за да помогнат с поправянето на нарушителите на реда.

Индивидуализация на социалната травма

У нас анализи (ако не и диагнози) на детското ментално здраве и цялостно благополучие се появяват в един от три случая – по време на избори, когато излезе някакво изследване и когато ужасен случай на насилие пробие тишината на семейството или училищната среда. Тъй като кохерентни социологически перспективи към животите на децата на практика липсват, а настоящото аполитично състояние на публичните дела не се вижда да свърши скоро, психологическото мислене запълва вакуума всеки път, когато се търсят интерпретации на нагласите, поведенията и социалните връзки на децата. Психолозите са задължителни гости във всяка медийна дискусия, касаеща децата и насилието. Въпреки не съвсем ясната им регулация и при все, че това, което правят, е на практика мистичен въпрос за повечето хора, психолозите са считани за абсолютно нужен кадър във всяко училище.

Но за разлика от въпросите на сигурността, психологизацията има добро извинение за това защо не помага на никого да разреши пъзела на големия проблем. Недостатъчният брой училищни психолози е постоянна част от всяка програма срещу насилието. Според МОН само 22% от всички училища предоставят психологическа грижа на своите ученици поради ниските заплати и липсата на квалифицирани кадри в по-бедните и отдалечени региони. Миналия месец министерството обяви плановете си за увеличаване броя на училищните психолози от следващата учебна година.

И все пак, отвъд обещанията за превенция, остава неясно как точно психолозите ще преобърнат една сякаш необратима тенденция. Вместо психологията да бъде само малко парче от пъзела, обсесията с нея изглежда като мащабните психoаналитични ескперименти в САЩ след Втората световна, целящи да подпомогнат запазването на човешкия ресурс и да намалят обезсилващото въздействие на страданието чрез изследване на хиляди ветерани от войните. По подобен начин и сега процъфтяват различни форми на превантивен и не само психологически скрининг на децата, за да се открият симптомите на поведения, които биха могли да доведат до насилие на другите.

Нещо повече първенството на психологическата помощ е понастоящем също толкова мъгливо, колкото самата концепция за психичното страдание на децата. От какво точно страдат децата, тук и сега? Когато става дума за насилие, единственото обяснение е, че насилието ражда насилие, виждано като верига от директно взаимосвързани индивидуални и индивидуализирани актове на насилие (сред връстници, родители, учители и пр.).

Но измерението на социалната травма, причинена от крайна бедност и неравенство, на практика никога не бива анализирано. Половината от децата в България живеят в бедност – 43% в риск от бедност и 54%, живеещи в материални лишения. 49% не могат да си позволят да отидат на почивка, а 43% не могат да си позволят да участват в извънучилищни образователни, спортни, творчески или граждански дейности. Две от всеки пет деца нямат място за учене у дома. А и по-общо погледнато според последните официални данни, България е абсолютният шампион в ЕС по икономическо неравенство и бедност.

Това парче от пъзела се споменава само спорадично, а влиянието на лошите материални условия върху социалните отношения и психично здраве на децата е оставено на интуицията на онези, които са поне склонни да признаят, че това може би е проблем. И все пак, можем да настояваме, че това е липсващото парче или да направим още една стъпка…

Стъпка отвъд насилието

Въпреки официалния преход от основан на нуждите към основан на правата подход към общественото развитие (според международни споразумения за човешките права, каквато е Конвенцията за правата на детето), реалността трудно може да помести тази парадигма. Публичността е твърде изпълнена със страх, за да слуша убеждавания за задълженията на държавата и възрастните да закрилят децата, за най-добрия интерес на детето или други принципи, способстващи за упражняването на правата на децата. Напротив, наблюдаваме драматично отдалечаване от либералното разбиране за права и свободи, що се касае до децата (и не само) като способни и развиващи се индивиди, и чувствително завръщане към все по-патерналистични форми на защита. Имайки предвид фактическото влошаване на ситуацията с насилието сред децата и представените дотук тенденции, действително има място за озадачение. Но има два валидни начина да си обясним как стигнахме до тук?

Първият е циничен. Съществуват интереси зад това ситуацията да бъде, каквато е. Технократичните елити имат вграден порив към производство на нови проблеми за разрешаване, правителствата винаги приветстват проблеми, съдържащи малко или никакви социални антагонизми (като сигурността на децата), а медиите са вечно жадни за шок и скандали. Чрез всичко това, съчетано с нарастващото проектно финансиране за кампании, застъпничество, обучение и изследвания, касаещи децата и насилието, конспирацията избледнява, а съмнението става легитимна диспозиция.

Вторият начин е реалистки. Ние продължаваме да интерпретираме насилието (сред и над деца) като проблем само по себе си и в голяма степен – като абстракция. Сякаш всеки е еднакво податлив към насилствено поведение във всяка въобразима ситуация. А сега е възможно да се спомене бедност и насилие в едно и също изречение, и въпреки това да не се предложи никакъв същински аргумент, какво остава за политики в голям мащаб. Психосоциален климат, страдание, травма, правила и пр. – всички тези представи и категории сега са напълно лишени от материалната си база. Ако всичко, което е, са нрави и индивидуално поведение, тогава е естествено да се очаква, че това поведение трябва да се държи изкъсо (превенция) и да се поправя, когато е необходимо – било то със средствата на камерата за видеонаблюдение или чрез кабинета на училищния психолог.

Да се направи стъпка отвъд насилието като проблем сам по себе си и да започне той да се възприема като симптом е разликата между това да виждаме децата като проблемни (носители на насилие, заподозрени по подразбиране) и такива, имащи проблеми. Материалните условия не са неудобно отвличане, а ключ към промяна на перспективата. Пъзелът е изцяло сгрешен и трябва да бъде започнат наново – не можем да прилагаме все един и същ подход и да очакваме различни резултати.

Заглавно изображение: Travis @ flickr.com


RSS за коментари Коментари

avatar

Без смисъл и любов ставаме марионетки, а пътят към насилието, открит

(Интервю за БГ НЕС)

Агресията (бел.ред.: агресивността, не агресията!..) като цяло е нормален нагон, тя е един от базисните човешки инстинкти, успоредно със сексуалността. Но ако агресията влиза в реакциите ни в своя здрав вид е нещо много добро – това е нашата мотивация, амбиция, това е нашата воля за живот, за поставяне на здрави граници, способността да кажем НЕ, когато е нужно. 
Какво, обаче, наблюдаваме в съвременния свят, който ни заобикаля? Виждаме не тази, здравата агресия, а насилие, дори садизъм. Това в един момент става заразно, на всяко едно ниво. Дори чувам за съвсем малки деца, на 5 г., които започват да пребиват приятелчетата си – нещо, което липсваше само преди десетина години. На какво се дължи това? Трудни отговори… 

Децата днес са много агресивни, буйни и палави и смятам, че една от причините за това е прекалено либералното възпитание, при което не се поставят граници. В такива условия детето става нарцис, настоява безпрекословно на своето. И ако не стане, то се депресира и се защитава с насилие и с болна агресия. В модерното разбиране за възпитание искаме да сме приятели на нашите деца – няма лошо, но не би трябвало да е така, защото сме техни майки и бащи, имаме друг статус. Защото, ако не им поставим граници, те не ни усещат като личности, като авторитети. И ако не ни приемат за такива дълбоко в тях, зад външно защитния нарцисизъм, се заражда дълбок страх и несигурност в душите им. В тяхното съзнание отсъства здравият родителски модел, образ, за да го изправят като щит пред себе си срещу всякакви външни заплахи. По този начин прекалено либералното възпитание директно програмира поведение на насилие в бъдещите зрели хора. 

Огромен проблем за провокиране към насилие от детска възраст е ситуацията на самотните майки, липсата на бащата в семейството. За съжаление, самотните майки са твърде много в държавата ни. В този, привнесен от запада болен модел, половите роли са обърнати наопаки – жените забравиха да бъдат жени, а мъжете станаха прекалено женствени. Като се живее в такава среда, в която няма устойчивост, семейството лесно се разпада. А когато това стане – на детето, било то момче или момиче, осезателно започва да му липсва бащата. Защото мъжът се нагърбва точно с тази роля – да бъде строгият, да умее да казва НЕ, да слага граници на синдрома „искам”. 

[...]

А масовото образование, такова каквото е в момента, в много отношения е негодно. Вече. Сегашните деца са далеч от модела на килийното училище – искат динамика, искат нови емоции и нови умения, да се обучават играейки, а не просто да стоят на един чин и да слушат. И ако са прекалено буйни – да пият антидепресанти, както се практикува в някои уж развити държави, като в САЩ, примерно. Възпитанието в училищата не залага адекватни модели. Защото там се възпитава това, което проповядва целият социум. 

И тук логично стигаме до обществото и неговите ценности – това е най-важната причина, според мен, за бума от насилието, което наблюдаваме в съвременния свят. Стигаме до срива и преобръщането на ценностната система, до деградацията в целите и смисъла.

Медиите също са сред съществените причини за провокиране на насилие – те, съзнателно или не, правят внушения, които дълбоко се загнездват в неукрепналата детска психика. Погледайте който и да е филм, по който искате канал – престъпни намерения, нападения, терор, перфектните убийства, кражби и лъжи, изнудване, заплахи… Имам чувството, че ако в някой филм няма насилие, той просто не се продава и не се гледа. Същото наблюдаваме във виртуалното пространство – във видеоигрите, в социалните мрежи, в споделените клипове и др. Децата, наблюдавайки сюжета, в един момент губят връзката кой е добрият и кой – лошият, ккато и кое виртуално и кое реално. И добрият, и лошият могат по различни причини да избият по 20-30 души в разстояние на час. Не го измисляме – екраните ни го натрапват това внушение. 

Все пак, коренът на проблема с агресията и насилието е преобръщането на ценностите, „вълкът в овча кожа”. И въпреки мрачната картина в момента, смятам, че бумът на насилието в обществата няма да продължи дълго. Учудвате се? Прекалено оптимистично ви изглежда? Моето мнение е, че съвременните хора се намираме в преходен период, в който се преекспонира социалната сянка на човечеството. Избива на повърхността всичко, което е потискано столетия наред – цялата алчност, похот, разврат, насилие, егоизъм, психопатия, нарцисизъм. Има закони на живота и не може да се продължава така до безкрай. Да, в нашите ограничени критерии за време ставащото сега не е кратък период (мъдрите казват, че в подобно положение светът се намира в последните 8000 год.), но този пагубен модел на световъзприемане няма да оцелее, убеден съм. Защото като малки хора на своята планета сме поставени в една по-мащабна реалност, а човешките грехове, грешки и престъпления не са част от логиката на живота. И това ще мине… 

Но да се приземим и да се върнем на въпроса – как да се справим с насилието на лично ниво? Аз съм психолог и затова ще се съсредоточа в решенията на индивидуално ниво. На първо място – да чувстваме това, което мислим, да приоритизираме ценностите си. Ако на най-висше ниво в нашите ценности стоят властта, парите, сексът, имането, няма как да не сме насилници по пътя към постигането им. Така се стига и до личностните разстройства, а сегашното общество масово подтиква хората натам. А за да живеем в свят с по-малко насилие, в мир и разбирателство, е необходимо да намерим в себе си смисъла [...] и любовта. Защото без тях човек е нищо, става марионетка, играчка в чужди ръце. А смисъл винаги има, не е трудно да намерим кауза и близки хора, на която да посветим усилията си, дори и да ни липсва богато въображение.​Орлин Баев, психотерапевт.
http://orlinbaev.blogspot.fr/2017/09/blog-post.htmlavatarНасилието над жени: несъстоялият се дебат

Какво щеше да се промени на практика, ако беше ратифицирана Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 

Повече от месец най-обсъжданата тема в България е ратификацията на Истанбулската конвенция. Партии, религиозни общности, активисти с опълченски плам се противопоставиха на ратифицирането ѝ, анатеми и молитви бяха използвани в развихрилата се битка „за“ и „против“.

Покрай споровете за превода на новото понятие „джендър“ и разпалването на страха да не би да ни „превземат иранските травестити“, с влагането и на допълнителен подтекст в мястото, на което конвенцията е подписана, съвсем в миманса останаха причината за нейното създаване и основните ѝ цели.

Непрочетената от заклеймилото я мнозинство, Конвенция на Съвета на Европа за превенция над жени и домашно насилие всъщност се опитва да систематизира всички форми на насилие над жени и деца, включително и срещу стереотипните роли, които господстват в държавите, към които е отправено посланието на конвенцията. При запознаване с текста на конвенцията непредубеденият читател неминуемо би си задал въпроси доколко нашето законодателство е достатъчно ефективно за толкова значимия проблем на българското общество, каквото е насилието над жени и деца.

 

Сдружение „Солидарна България“ намира за наложително дебатите да се върнат върху реално заложените цели на конвенцията. Затова ще опишем част от мерките, които тя предвижда да бъдат въведени, след като държавата я ратифицира:

 1. Конвенцията предвижда приелата я страна да създаде убежища за жените и децата, пострадали от домашно насилие. Досега българската държава няма участие в създадените приюти за жертви, поради което те са крайно недостатъчно и разчитат изцяло на неправителствени организации. Според нератифицирания текст, се предвижда също така психологическа помощ за децата, свидетели на насилие. Малко от възмутените граждани знаят, че повечето служители в Агенцията за закрила на детето и работещи в подчинените им институции не са психолози и нямат професионалната подготовка да работят с деца.
 2. Конвенцията задължава държавата да изплаща присъденото обезщетение на жертвите на домашно насилие, претърпели тежка телесна повреда или увреждане на здравословното им състояние, а тя на свой ред с всички инструменти, с които разполага, следва да търси изплатените пари от насилника. Сега в най-добрия случай за жертвата на насилие остава моралната утеха, че насилникът е осъден, но и горчивината, че не може да обезщети страданията си – физически и психически.
 3. Конвенцията предвижда оценка на риска и координация на органите, които са сезирани за системно насилие. Съгласно действащата уредба, ако в момента лице е обект на преследване от вманиачен насилник, то трябва да подава жалби в различни РПУ или съдилища, тъй като заплахите може да се отправят не само на едно място. Докато органите разследват всеки отделен акт на насилие и вземат мерки срещу него, случаят може да приключи фатално за жертвата.
 4. В случай, че прокурор, който е сезиран многократно за заплаха за живота на жена, преследвана от съпруга си, отговори, че заплахата не е достатъчна причина държавата да я защити и последва смъртта ѝ (както се случи с убитата през август 2017 г. майка на две деца Елена Василева), единствената възможност да му се потърси отговорност е в прерогативите на главния прокурор. Ако конвенцията бъде ратифицирана, това ще се промени, тъй като там е предвидена възможност да се вземат мерки срещу органите, неизпълнили задълженията си за предприемане на необходимите защитни и превантивни мерки в рамките на своите правомощия.
 5. Според нашето законодателство, ако насилник, който е осъден примерно в Гърция, продължи да върши същото у нас, съдът ще приеме, че е с кристално чисто досие. Конвенцията променя тази несправедливост като задължава съда при определяне на присъдата да вземе предвид съдебното минало на подсъдимия и в други държави.
 6. Ако съпруга, дъщеря или майка постъпи в Спешна помощ за нанесена ѝ средна телесна повреда, нито лекарите, нито полицаите могат да сезират прокуратурата за извършено престъпление, защото то се преследва само по сигнал на жертвата. А тя често е в материална и психологическа зависимост от насилника. В резултат децата в семейството свикват с насилието, увеличава се агресията в училище, а по-нататък – издевателствата от деца над деца и възрастни. Конвенцията дава възможност да се промени този ред като предложението е преследването на насилника да продължи, независимо от неподаването на сигнал или оттеглянето му от страна на жертвата.
 7. Конвенцията предвижда да се предоставят различни услуги на жертвите на насилие, независимо от това дали са подали сигнал и дали ще свидетелстват срещу насилника си. Това е особено важно за жертвите, защото понякога в средата им насилието се приема за нещо нормално и те често не осъзнават, че спрямо тях се извършва такова. Услугите включват: правни и психологически консултации, финансова подкрепа, настаняване в жилище, образование, обучение и помощ при намиране на работа.
 8. Конвенцията предвижда при присъждане на родителските права задължително да се вземат предвид предишни присъди за насилие, а не това да става по преценка на съдията, която е субективна. Конвенцията задължава и при определяне на вината на насилници като утежняващи обстоятелства да се отчитат присъди за същото престъпление.
 9. Предвижда се криминализация на умишленото многократно заплашително поведение. Такъв текст в Наказателния кодекс отсъства, като жертвите на такова поведение са принудени за всеки акт за насилие да сезират прокуратурата или МВР поотделно.
 10. За първи път се криминализира сексуалното насилие, извършвано от бивши/настоящи съпрузи. За необходимостта на такъв текст е достатъчно да посочим изказването на лидера на „Атака“, който се възмути от предложената промяна, защото според него мъжете затова се женят за жените си.

Използваният от противниците на конвенцията аргумент, че „нашето законодателство и така е добро“ е несъстоятелен, за което говорят статистиките с жертви на домашно насилие и криминалните хроники. За абсурдността на твърдението е красноречив и фактът, че партии, които се обявиха против международния документ, същевременно заявиха готовност да предложат законодателни промени, които да отразят мерките, заложени в конвенцията. Следователно дори те не отричат нуждата от законови промени, макар медийните им изяви да са съсредоточени не върху борбата с насилието, а върху извличането на дивиденти от ситуацията. Дефицитът на политически смисъл не пожали и базовите човешки права, които бяха пожертвани в името на трупането на рейтинг.

Дебатът защо продължава безнаказаното насилие над жени и деца, какви са причините и как с ратифицирането на конвенцията това може да се промени, всъщност не се състоя. Заиграването с незнанието и страховете на хората лишава бъдещите Елена, Виола, Айшегюл, Милена, Симона, Катя, Соня, Даниела, Хюлня, Дореми и др. от закрила и спасение. А те може би са вашите майки, сестри, дъщери, приятелки или съседки.

Солидарна България

Solidbul.euavatar

Откъс от книгата “Човекът - социално животно” от Елиът Арансън

Човешката агресивност


от queen_blunder на 09.02.2008 11:52 6 коментара , 1629 прочита


ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА АГРЕСИВНОСТТА
ИНСТИНКТИВНА ЛИ Е АГРЕСИВНОСТТА?
ФРУСТРАЦИЯТА
СОЦИАЛНО УЧЕНЕ И АГРЕСИВНОСТ
НЕОБХОДИМА ЛИ Е АГРЕСИВНОСТТА?
КАК ДА СЕ НАМАЛИ НАСИЛИЕТО?

Четете за всичко това в дописката на queen_blunder чрез горната връзка.avatar
16.10.2017

Подкрепете ни и вие – включете се в кампанията
04.10.2017
Семинар „Хиперактивното дете“  
на 24 февруари от 10.00 часа.

Психолог Пловдив
Това обучение  предлага  една комбинирана програма и информация по съответната тематика.  Повече информация може да откриете тук

http://www.identichnost.com/

https://www.facebook.com/events/1992707497643533/


ДА! за бъдеще без насилие!

Много се изговори за Истанбулската Конвенция, нищо не се каза за жените и децата, жертви на насилие
Асоциация Родители и близо 200 неправителствени организации, подкрепени от представители на академичните среди и граждани, се обединяват в подкрепа на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) с отворено писмо: Щеше да е смешно, ако не беше жестоко.Ден на розовата фланелка 2018 – 28.02 

site picture

Всичко започва през 2007 г. с идеята на две момчета в Канада да застанат зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски, и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много.

Национална кампания „Да бъдеш Баща“ и „Ключ към училище без страх“ се обединиха с идеята да поканим децата да се обърнат към най-важните за тях мъже – бащи, дядовци, батковци, чичовци, вуйчовци и др., и да поговорят с тях по някои важни въпроси, свързани с агресията и тормоза.
Мъжете и жените през погледа на децата

Проучването „Равнопоставеността на мъжете и жените, видяна през очите на децата“ е проведено от Фондация ДОИТ в периода април-май 2015 год. сред 1600 ученици на възраст от 9 до 17 години, сред които 789 момчета и 811 момичета от София, Ямбол, Ботевград, Свищов и Литаково.

Когато говорим за това, какво означава да се държиш като „жена” и какво означава да се държиш като „мъж”, неизбежно влизаме в омагьосания кръг на стереотипното мислене. Да делим работата на „женска” и на „мъжка”; да говорим за „женски” и за „мъжки” качества и недостатъци /добродетели и пороци/ е прекалено опростено и поради това погрешно възприемане и разбиране на човешкото в човека.По време на кампанията „Да бъдеш Баща“ в различни детски градини и училища в страната ще се провеждат инициативи за привличане на бащите за по-широко участие в училищния живот на децата. Успешните модели и практики ще станат част от достъпен за всеки учител Наръчник за включване на бащите в детската градина и училище.

la strada 01 BG
Фондация „Асоциация Анимус” предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза в училище. Голямата ни цел е, заедно с учителите, директорите на училищата, децата и техните родители, да насърчим създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, зряло разрешаване на конфликти и толерантност към различията. По този начин ще бъдат предотвратени насилието, тормоза и униженията сред учениците, децата ще израстват здрави, щастливи, с добро самочувствие и академичен успех. Програмите ще се прилагат във всички паралелки от 1-ви до 10-ти клас в четири училища, в продължение на 5 последователни учебни години - от 2016 г. до 2021 г.

la strada 01 BG

Фондация „Асоциация Анимус” изпълнява проект, чиято цел е да изследва и предотвратява тормоза в училище, като се стремим самите ученици да бъдат активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда без насилие.  Проектът дава възможност за сътрудничество с училищата и партньорство в усилията ни да направим училището спокойнo и приятно място за учене, общуване и радост за нашите деца. Радваме се да Ви споделим, че този проект е класиран на първо място сред Европейските проекти.

Тормозът е сред най-неуловимите форми на агресивно поведение и насилие. Но не всеки акт на насилие е тормоз. Според проучване, направено от СЗО, върху поведението на деца в училищна възраст, за тормоз може да се говори, когато ученик е:  “дразнен нееднократно по начин, който не му харесва… Не е тормоз обаче, когато двама ученици с приблизително еднаква сила или власт се карат или бият… Не става дума за тормоз и когато с даден ученик се закачат приятелски и игриво.”

Тормозът може да бъде:
физически
вербален
eмоционален/психически (социален тормоз);
но също и сексуален

Най-характерната черта при оказването на тормоз е диспропорционалното и небалансирано силово отношение между тези, които тормозят, и онези, които са тормозени. Нещо повече, това не е случайно или изолирано явление, а поведение, повтаряно многократно и продължително във времето спрямо същия човек, с когото съществува подчертана разлика в силата. Чрез различни актове на тормоз по-силният ученик (ученици) системно, целенасочено, злонамерено и безмилостно се стреми да нарани, навреди или да сплаши по-слабия. Тормозът не е просто дразнене, а много сериозно, оставящо травматични следи действие, защото тормозеният не може да се защити със собствени усилия. Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса.

...


В какво участваха децата?

2015-05-21 13.59.17Нашата методология имаше една обща отправна точка: перспективата на децата и подрастващите. Участието на децата не трябва да е просто присъствието в даден процес, а вземане на действително участие, поемане на отговорност и възможност за решения и за промяна. Водеща идея в нашия подход е, че участието би трябвало да дава компетентност и увереност. Ето защо психолозите не само задаваха въпроси към децата какво е нужно според тях, за да се чувстват сигурни и добре в училище, но и даваха възможност на децата активно да споделят своите идеи, да разсъждават, да мечтаят, да си представят и да изразяват своите виждания и перспектива: “Чуй ме! Мога много да ти разказвам!

2015-05-21 14.46.16В работните ателиета децата бяха поканени да изследват и пресъздадат атмосферата и живота в училище и да направят своя преценка на опита си от присъствие в ситуация или преживявания на тормоз в училище. Децата размишляваха не само „какво ги натъжава, разстройва или разгневява във връзка с тормоза в училище“, но и дадоха творческа изява на въображението си на тема „как биха изглеждали светът и училището без тормоз“, „какво би трябвало да променят другите, за да се чувстват в безопасност в училище“ и „какво биха могли да направят сами, за да не се стига до тормоз в училище”.

Как участваха?

Графични творчески техники

Визуални творчески техники

Интерактивни групови техники

...

Публикации:


LISTEN_BILGARIAN_cover

cover Dipliana_za_roditeli_Animus_Listen

Pages from Cover_manual_BG_2_novКЛАСНА СТАЯ БЕЗ ТОРМОЗ
НАРЪЧНИК ЗА УЧИТЕЛИ

придружаващ книжката
ЧУЙ МЕ!

Този наръчник е изработен по проект
„РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ И ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДЕЦАТА В 7 ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“


СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ВАШИЯ НАРЪЧНИК!.......5
ЧАСТ 1.
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН НАРЪЧНИКЪТ?.......7
ЧАСТ 2.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ?.......9
Какво научихме от учениците и учителите?.......9
Какво е тормоз?.......11
Кой участва?.......12
Какви са последствията?.......14
Митове за тормоза .......14
Училищният тормоз в България.......15
ЧАСТ 3.
МЕТОДОЛОГИЯ.......20
ЧАСТ 4.
КАКВО МОЖЕМ ДА ПРАВИМ В КЛАС, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТЯВАМЕ ТОРМОЗА?.......21
Упражнения в класната стая.......25
ЧАСТ 5.
РАННО РАЗПОЗНАВАНЕ И НАМЕСА ПРИ СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ .......48
Как да разберете дали някой ученик е засегнат от проява на тормоз?.......48
Как можете да се справите ефективно с тормоза?.......49
Практически инструкции за намеса в случаи на тормоз.......49
ЧАСТ 6.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБУЧЕНИЯ.......52
БИБЛИОГРАФИЯ.......55
16 март 2018
Международна конференция на тема

„Сигурно бъдеще за жените
– сигурно бъдеще за всички”

Тази конференция има за цел да обсъди новите предизвикателства в превенцията и борбата с насилието над жени.
https://eu2018bg.bg/bg/events/1659
http://animusassociation.org/konferencia-sigurno-budeshte-za-jenite/


Насилието над момичета и жени е проблем с тревожни мащаби навсякъде по света. То приема различни форми, но най-често ставаме свидетели на домашно насилие, трафик на хора и сексуално насилие. Тъжната истина е, че жените са засегнати непропорционално от този феномен. Насилието може да се случи навсякъде: в дома, на работното място, на улицата, в приемните центрове и в интернет. Насилието преминава от едно поколение към друго и има тежки лични, социални и икономически последици за преживелите насилие.hotline grey BG
childrens line BG


Исторически 8 Март в Испания:
над 6 милиона се включиха в общата женска стачка свикана в страната

Това, което се случи в Испания на Международния ден на женaтa, беше забележително. Коментатор във вестника „Ел Периодико“ в Барселона го описа, като нещо „повече от стачка, почти революция“. Повече от 6 милиона работници, главно жени, но също и мъже напуснаха работните си места и излязоха на стачка – това е първият път, когато за отбелязването на 8 Март е свикана генерална стачка в страната. Стотици хиляди се включиха в огромни демонстрации в над 120 града в Испания – едно масово движение, което може да бъдат сравнено само със социалния бунт на „Индигнадос“ (Недоволните) по време на икономическата криза през 2011 г. или с огромните антивоенни маршове през 2003 г.

Женското движение, организирано от Феминистката Координация, взе решение да призове към 24-часова обща стачка, която включва работата, обучението и домакинската работа. Радикалните анархистки синдикати в страната (CGT, CNT, Solidaridad Obrera и т.н.) се включиха в солидарност с женската стачка и призоваха своите членове към еднодневна обща стачка, като по този начин осигуриха правна защита на всеки, който иска да участва в стачката. Големите казионни профсъюзи, CCOO и UGT, се ограничиха само до призив за двучасово спиране на работа. Синдикалните бюрократи дадоха всички обичайни извинения: „няма достатъчно енергия за това, нека да започнем с нещо скромно“. Разбира се, с такава нагласа е трудно да се създаде енергия за каквито и да било действия!

Исканията на стачкуващите бяха широкообхватни: противопоставяне на разликата в заплащането на жените и мъжете, отхвърляне на насилието срещу жени, подчертаване на ролята на жените в домакинската работа....статията е доста по-дълга:

За да коментирате тази публикация трябва да се регистрирате.  натисни тук

Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET