avatar

База данни или база от данни

Изразът е от моята професионална област, но да си призная, не съм много сигурна как е правилно да се пише. Много по-често съм го срещала като "база данни", но според Wikipedia това е граматически неправилно. Ако наистина е така, то тоgава изразите "кутия бонбони" и "букет цветя" също ли са неправилни?

Чуденката ми беше провокирана ето от тази публикация - Бази [от] данни.