avatar

Наименованията на големите числа

Колеги, приятели, имам нужда от разяснения. В този постинг публикувах изискванията на Международната система мерни единици SI, въведена у нас през 1979 г. с БДС 3952-79. В нея е дадена таблица с наименованията на големите числа, според която думата билион е определена официално за наименование на числото 1 000 000 000.

Французите
са приели две имена за същото число – милиард и билион.

В
Германия, Русия и Великобритания билион означава съвсем друго число и това е числото 1 000 000 000 000.

Вчера с колегата по български език направихме справка в тълковния речник и видяхме, че там милиард и билион са дадени като синоними. Според мен милиард е много по-често срещана дума (в математиката и изобщо в речта) от билион. Или се лъжа?

Мисля си дали така поставени нещата, не са основа за грешки и недоразумения. Разминаване има и при другите наименования. Ето вижте.

Великобритания

САЩ

Германия, Русия

Франция

SI

109

милиард

билион

милиард

милиард или билион

билион

1012

билион

трилион

билион

трилион

трилион

1015

-

квадрилион

-

квадрилион

квадрилион

1018

трилион

квинтилион

трилион

-

квинтилион

1021

-

-

-

-

секстилион

1024

квадрилион

-

-

-

септилион

1030

квинтилион

-

-

-