avatar

Да посвършим малко работа...

 Относно интернет и детските учители, относно това дали са признати като учители и относно това докога ще сме в началото на образованието и на опашката на признатите за образователи... Та, ето го писмото - гласувайте и се подписвайте с коментар. Съберем ли 51  % от гласовете на потребителите на общността, т.е. поне 364 плюса и достатъчно коментари, пускаме го официално в МОН.

"                              Уважами дами и господа,

      Ние, детските учители в Република България, приветстваме Вашата инициатива за Безплатен домашен Интернет достъп за учители /Инициатива на МОН за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на проектBG051PO001/3.1-01 „ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО”, финансиран от Европейския социален фонд по линия на          Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /. Прояваваме разбиране относно финансовите ограничения, които не позволяват, въпреки желанието на министерството, програмата да обхване всички учители на този етап. Но сме дълбоко оскърбени от факта, че системата за регистрация на учителите на сайта на МОН не ни разпознава като учители. В тази връзка бихме искали да получим отговор докога в данните на министерството детските учители ще отсъстват от общия информационен масив за учителите в България и дали е възможно това да бъде своевременно коригирано. Убедени сме, че въвеждането на тези данни не изисква сериозни финансови инвестиции и се надяваме нашето учителско образование и принос към образованието в България да бъдат официално признати от МОН.

                                   С уважение: общност "Предучилищна педагогика"