avatar

Още един отговор на нашето писмо

  Приятели, днес в пощата на "Предучилищната" се получи писмо от  доц. д-р Весела Гюрова. Копирам го цялото тук, тъй като е предназначено за всички нас:

  " Събота, 2008, Септември 13 12:15:55 EEST
                       Скъпи колеги,
    Извинете, че не ви отговорих веднага, но за мен писмото ви се получи преди по-продължително пътуване и беше невъзможно да го направя тогава. Освен това исках да бъда по-обстойна лично в отговора си. Отговарям ви аз, но не като автор на програмата - просто ми е удоволствие да споделя своите мисли. Официално ще ви отговори в окончателното представяне на програмата авторският колектив. Аз препратих писмото веднага до проф. Гюров и неговия колектив, където се систематизират всички предложения и идеи за усъвършенстване на програмата.
   Мнението ви приемам лично с подкрепа, относно преодоляване на дидактичните параметри на образователното съдържание и гарантирането на ежедневие, наситено с общуване при реализирането на широките социализационни поцеси. В това надявам се никой не се съмнява. Аз намирам, че в направленията към които се виждам по-активна (въпреки че като вас съм педагог по професия и признание и се справям с всички направления) няма съществени пропуски, нито пък липва системност.
  Жалко обаче, че някои от идеите ви за цели относно социалния свят (мисля, че ги предлегате за това направление) не сте открили в други близки до вашите формулировки, които са налице в обсъждания вариант. Аз мисля, че съдържанието на социалния свят е изключително богато и по-конкретизирано с възможности за ежедневни решения, отколкото по-общите цели, които вие предлагате. Но разбира се вие сте в правото си да имате ваша гледна точка. Аз лично предлагам на колектива да съкрати съдържанието, като го обобщи. Ще изпратя също мои бележки, но за да сме полезни,моля опитайте се тези предложения от ваша страна да се изпишат по-ясно и по отношение на мястото им за възраст, ядро и съответните елементи - представи, умения, отношение. Напирмер намираме, че формулировката ...... трябва да се премахне (респективно - да се замени с .......) или да предложите изцяло нова цел, както и съпътстващо я съдържание по направлението. Същото се изисква и за българския - добре след като е неприемливо, какво е новото като формулировка, което предлагате. Моля, бъдете изключително точни и ясни, защото става въпрос за система на образование от първа група. Ако ние не мислим за единната подготовка по стандартите на изхода от предучилищното образование (както при началното училище), която се подготвя от първа група как ще отговорим на тях. Така че там, където имате поправки моля изпишете ги.
  Така както четох обаче, вие имате може би идеи да се промени нещо в преамбюла. Дайте и за там точни формулировки, абзац, ред и пр. - дори страница, която иската да влезе. Не ми се иска (а също и на колектива сигурно) в него да има очертаване на отрицателни квалификации за децата или за учителите на България (знаем статуквото - въпросът е да го променим, като определим бъдещето, което е всъщност програмата, а не да критикуваме). Давайте обратно - да формулираме положителните стратегии, които да извървим и по този начин да преодолеем слабостите сега....
  Колективът ще се събира към края на месеца да обсъди идеите на всички и да приеме онова, което е конкретно подадено, аргументирано защитено и положително съпреживяно. Аз мисля, че аргументите вие сте ги дали. Липсва конкретизацията - предложения на формулировки и определяне на мястото им в документа.
  Ние започваме с проф. Гюров и с. доц. Колева обучителен курс с директори и може би чрез тях ще се видим с вас. Когато имате желание и потребности да ме видите и като учител (както и аз вас) моля, пишете ми.
  Ваша искренно сътрудничка - Весела!"