avatar

"Вълшебната градина"

 Децата четоха "Вълшебната градина" - този толкова любим разказ от Радой Киров. Отговориха на въпросите от работния лист, а отговорът на последния пресъздадоха в рисунки. В техните вълшебни градини растяха както "всякакви сладки неща", така и "технологични джаджи".