avatar

ЦЕНИ СЕБЕ СИ

Основен въпрос: Какво кара хората да се чувстват добре със себе си?

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА

Кажете на децата да си представят, че са като кофа с вода. Когато се чувстваме и добри и доволни от себе си и кофата е пълна. А когато някой ни обиди или натъжи, сякаш пробива дупки в нея, водата изтича и доброто ни настроение се идпарява. Попитайте децата кога хората „пробиват дупки” в кофата на другия и да помислят за начини за запълването на тези дупки, когато отново се чувстваме добре. Раздайте на учениците лист хартия. Кажете им да напишат имената си и да създадат рисунка или нещо, което представя кои са всъщност. Изложете листите и дайте време на всичики да запишат положителните качества на съучениците си върху отделни листи.

 

 

ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ

 • Сравнявате ли се с други хора? Дали това е добра идея? Защо или защо не?
 • Какво кара хората да се чувстват добре със самите тях?
 • Как може да те нарани това да се сравняваш с някой друг? Как ти помага?
 • Какво правиш, за да се почувстваш отново добре, ако не си доволен от себе си? Какво се окуражаваш?
 • Помисли за момент, в който си се почувствал зле, а после това се е променило към положителна насока. Какво е променило чувствата ти?
 • Кои са нещата, които понякога казваме или правим, за да се почувстват другите зле?
 • Как помагаш на някого, който се чувства зле?
 • Какви действия трябва да предприемем, за да ценим себе си?


   Внимавай, когато се сравняваш с други хора. Понякога това може да те накара да се почувстваш добре, дори да се вдъхновиш да подобриш нещо в себе си. Но понякога може да се вглъбиш прекалено много и да забравиш какво е истински добро за самия теб и да те направи нещастен.


   Помисли за пътите, в които се направил нещо добро. Не забравяй тези моменти, в които си направил положетелна промяна за някога, когато си бил ослужлив, съпричастен и мил


   Взимай участие в занимания, които те правят щастлив.


   Не се страхувай от това да се провалиш. Новите преживявания ти помагат да растеш и да откриваш невероятни нови черти в твоя характер.


   Когато се провалиш в нещо, не страдай много. Помисли какво си научил и как може да си по-добър следващия път.


   Помисли за нещата, които вършиш добре. Гордей се с успехите си.

    Помни, най-важното нещо при хората е какви са отвътре, а не какво притежават или какво са постигнали.

   

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ

 • Напиши есе на тема „Как да цениш себе си” за твое лично преживяване, свързано с някоя от точките по-горе.
 • Представи си, че дочуваш какво си говорят хората за теб. Напиши какво би искал да чуеш и какво не би.
 • Напиши за различни ситуации, в които се помогнал на хората да се почувства добре.