avatar

Умножение и деление с числото 9

 Кои рибки ще улови Лиско? - презентация, с която да упражним умножение и деление с 9.