avatar

Умножение и деление с числото 10

Презентация с разнообразни задачи и упражнение на таблицата с умножение и деление с 10.