avatar

Това е за теб, но от кого?

Понякога е много трудно да се слушат и приемат комплименти, а най-вече когато те се правят пред други хора. Но, ако това става по време на игра и трябва да има загадка, притеснението да се чуят отпада, а да се правят комплименти на някого дори е забавно.


Необходими помощни средства: по един плик за всеки участник, химикал или молив, листи за писане

Раздайте на всеки по един плик, химикал и лист за писане. Помолете всеки да си напише името върху плика и да го предаде на съседа си. В момента, в който участникът получи чуждият плик, нека да напише върху листче една негова черта, която харесва, като напише и собственото си име и да постави листчето в плика, след което да го предаде нататък. И така, докато всеки напише по нещо за всички от групата. Вече пълните пликове се предават на избраният от групата, който ги отваря и чете пред всички по една характеристика от всяко листче, без да чете името на този който я е написал. Участникът, чието име е написано върху листа, следва да отгатне кой е написал тази характеристика за него и ако познае получава 1 точка. Този начин на действие продължава, докато свършат пликовете. След това раздайте пликовете на притежателите им, за да ги препрочитат, когато имат нужда да чуят нещо хубаво за себе си.


Задайте следните въпроси:


1.  
Как се чувстваш сега след като прочете толкова хубави неща за себе си ?

     2.Често ли ти се случва да чуваш толкова хубави неща за себе си?Това помага ли ти с нещо?

      3.  Този плик ще го запазиш ли ? Дай аргументи и при да и при не”.