avatar

Тест по Човекът и общество за 3 клас

1. България кога е създадена преди: А 670 Б 830 В 1300 2. От кого е създадена България? А Хан Крум Б Хан Аспарух В Хан Тервел 3. Коя от птиците е прелетна: А Врабче Б Щъркел В Бухал 4. Запиши три превозни средства 1. 2. 3. 5. В коя планина се намира връх Шипка А Стара планина Б Родопи В Пирин.