avatar

Растителен свят

 Продължавам заниманията с богатствата на България. Този път темата засяга растителния свят и по-точно уникалните растения на България. Споделям с Вас презентацията по темата и илюстрации, които след това децата могат да оцветят или апликират. 

 По този начин България е много лесна и приятна за опознаване!

Презентация


Линк към публикацията в блога ми